Minnesord Jim Widmark

vit blomma 

 

Jim Widmark har avlidit

 

Jim Widmark avled den 19 februari efter att ha varit trogen Lantmäteriet hela sin yrkesverksamma tid. Han avslutade sin bana genom att vara generaldirektör under en tioårsperiod 1984-93. Innan han blev generaldirektör var han teknisk direktör och chef för dåvarande produktionsavdelningen 1982-84 samt administrativ direktör 1975-81. Dessförinnan arbetade han bl.a. på Bostadsdepartementet, som biträdande överlantmätare i Luleå och som förrättningslantmätare i Umeå. Sedan han lämnat tjänsten som generaldirektör arbetade Jim ett par år i regeringskansliet med att utveckla det internationella samarbetet inom lantmäteriområdet. Under sina år i Gävle satt Jim bland annat i Arbetarbladets styrelse.

 

Som chef förenade Jim visionärt tänkande med att målmedvetet genomföra olika insatser för att få till stånd önskvärda förändringar. Han tog till exempel initiativ till ett nationellt program för forskning och utveckling inom lantmäteriområdet och till att Utvecklingsrådet för landskapsinformation (ULI) bildades. Detta ledde också till ett brett upplagt standardiseringsarbete inom geografisk information inleddes inom SIS. Detta har sedan växlats upp på internationell nivå inom ISO och idag har Sverige uppdraget att vara sekretariat för ISO-standardiseringen inom geografisk information.

 

Jim arbetade också intensivt med att utveckla lednings- och styrningsformerna inom Lantmäteriet. Från en tidigare detaljstyrning av verksamheten utveckades mål- och resultatstyrning i kombination med långtgående delegering och decentralisering av beslut. År 1992 tog Jim initiativ till en idépromemoria med förslag till omfattande förändringar av organisationen inom lantmäteriområdet. Många av förslagen har sedan genomförts, till exempel genom att inskrivningsverksamheten flyttats från domstolarna till Lantmäteriet, genom att verksamheten vid Centralnämnden för fastighetsdata förts över till Lantmäteriet och genom att en enklare myndighetsstruktur har införts genom att Lantmäteriet numera är en myndighet mot att tidigare också haft lokala och regionala myndigheter.

 

Jim föddes den 23 november 1937 i Håknäs, Nordmaling, Efter pensionering flyttade han tillbaka till sin hemby som han under alla år behållit starka band till. Han engagerade sig i lokalpolitiken och var drivande när det gäller att bygga ut bredband i Håknäs och andra mindre orter. Han satte en stor ära i att Häknäs blev eget postnummerområde.

 

Jim var en stor naturälskare och orienterare. För att få utrymme för träning sprang han ofta mellan huset i Hagaström och jobbet. Han införde pausgymnastik under direktionssammanträdena och såg till att personalträffar om möjligt innehöll ett inslag med friskvård. Han hade också sitt eget sätt att växla från jobb till privatliv: ”Om jag fortfarande tänker på jobbet när jag springer hem, ökar jag bara takten.”

Vi minns Jim med stor värme och är tacksamma för att vi fått lära känna honom. Nu går våra tankar främst till hustrun Lilly samt barn och barnbarn.

 

 

Bertil Jansson
Stig Jönsson
Bengt Kjellson
Ulf Sandgren

 

Publicerat: Fredag 9 Mars