Lantmätare- yrke i ständig förändring

totalstation 

 

Lantmätare är ett av världens äldsta yrken. Från början ägnade sig lantmätarna mest åt kartläggning. Med åren och seklen har arbetsuppgifterna kommit att breddas alltmer. Den enda grupp som alltid har kvar titeln i sin tjänstebeskrivning numera är förrättningslantmätare och andra som arbetar med fastighetsbildningsfrågor hos stora företag.

 

Nordiska Museet har en serie kallad svenska folket berättar. Delen ”Mått och steg – verksamma inom lantmäterisektorn skriver sina minnen” kom ut 1996. I slutet av boken framgår vilka som skickade in sina minnen. Alla som skrev finns inte med i boken. Boken trycktes i en relativt stor upplaga och delades ut bla till alla anställda inom Lantmäteriet.

 

Det är nu dags att samla in minnen igen. Den här gången via Samhällsbyggarna.

Du som vill skriva kan välja om du ska skriva om någon enstaka episod eller beskriva hela ditt yrkesliv.

Du som vill berätta men inte skriva själv kan kontakta Samhällsbyggarna, så hjälper vi dig.

Du som är vill bidra till att samla in minnen kan kontakta någon äldre du känner eller får tips om en person som du kan kontakta via oss.

 

En som redan har skrivit sin historia är vår hedersmedlem Georg Palmgren. Du kan läsa hans berättelse på vår hemsida under sektionen för lantmäterihistoria.

 

Alla minnen är värda att berättas och sparas för eftervärlden. Bifoga gärna bilder.

Nordiska museet är intresserad av att få ta del av alla minnen vi får in. Det blir en komplettering av det som samlades in på 1990-talet.

 

Ewa Swensson, sammankallande lantmäterihistoriska sektionen

ewa.swensson.lund@gmail.com

 

Publicerat: Tisdag 13 Mars