Kurs: Tillsyn av strandskyddsområden

 

Studia _logo _cmyk (13)

 

 

 

Tillsyn av strandskyddsområden, 24-25 september 2018, Stockholm

 

Under denna kurs får du viktig kunskap om hur du arbetar korrekt och rättssäkert i din myndighetsutövning kring strandskydd och hur du bedriver systematisk, långsiktig och rättssäker tillsyn av strandskyddsområden i praktiken. Du får även ta del av ett antal intressanta domstolsavgöranden och vägledande domar som är viktiga att känna till för dig som arbetar med strandskyddsärenden.

 

Läs mer om kursen här!

 

 

Publicerat: Fredag 23 Mars