Kurs: LCC och LCA i praktiken - Miljö och ekonomi - hur tar vi det vidare?

möte (1) 

 

CIR - Svenska gruppen inom CIB, IABSE och RILEM bjuder in till seminarium om:

 

LCC och LCA i praktiken - Miljö och ekonomi - hur tar vi det vidare?

 

Plats: Ljusgården, Drottninggatan 33 i Stockholm

 

Tid: Tisdagen den 22 maj kl. 09:00-13:00 med efterföljande lunch.

 

Deltagaravgift inkl. kaffe och lunch: 1950 SEK 

 

Anmälan görs på www.svenskacir.se

 

 

kl 9.00 Inledning och presentation

CIR Peter Simonsson, Trafikverket/Ordförande CIR

 

Strategier för klimatneutral betong

Otto During, RISE CBI Betonginstitutet

 

Trafikverkets klimatkalkyl

Maria Larsson, Trafikverket

 

Lärdomar från nyligen genomförda projekt där LCC-analys och LCA/klimat kalkyl är genomförd

Mohammed Safi, Folkbro

 

Kaffe

 

Minskad klimatbelastning för cement genom elektrifiering av tillverkningsprocessen

Bodil Wilhelmsson, Cementa

 

Tvärgruppsarbete LCC

Robert Karlsson, Trafikverket

 

LCC för höghastighetsjärnväg

Karin Rehn och Martin Ström, Tyréns

 

LCC och betongbroar

Nadia Al-Ayish, RISE CBI Betonginstitutet

 

Diskussion och avslutning

 

13:00   Lunch

 

Publicerat: Tisdag 20 Mars