Kurs: Bygglovsbefriade åtgärder

Studia _logo _cmyk (16)

 

 

Bygglovsbefriade åtgärder, 24-25 oktober 2018, Stockholm

Under denna kurs stärker du din kompetens om bygglovsbefriade åtgärder för att kunna handlägga dessa ärenden både korrekt och rättssäkert! Under kursen går vi igenom de åtgärder som är bygglovsbefriade med fokus på de delar där det har visat sig finnas störst tolkningsutrymme. Du får viktig kunskap om vilka villkor som ska vara uppfyllda för att dessa åtgärder ska vara bygglovsbefriade och hur lagstiftningen ska tolkas i praktiken.

 

Läs mer om kursen här!

 

Publicerat: Fredag 23 Mars