Konferens: Feministisk stadsplanering - så skapar vi en trygg och inkluderande stad

Stiftelsen Tryggare Sverige bjuder in till en internationell konferens med fokus på feministisk stadsplanering. Syftet med konferensen är att erbjuda personer från hela Sverige en möjlighet att träffa kollegor för ömsesidigt erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Vid konferensen medverkar bland annat jämställdhetsintegreringsexperten Eva Kail, professorn Franziska Ullmann och forskaren Cornelis Uittenbogaard.

 

En viktig faktor som ökar tryggheten på en plats är en ökad jämställdhet.

Den Nationella Trygghetsundersökningen visar att fler kvinnor uppger att de är otrygga i det offentliga rummet, jämfört med män. Dessutom används vanligtvis de offentliga utrymmena till stor del av män. Enligt FN:s globala mål och Agenda2030 måste emellertid Sverige bli ett samhälle där alla samhällsgrupper kan ta lika stor plats.

Trygghetsskapande insatser i det brottförebyggande arbetet kan ha sin utgångspunkt i ett situationellt perspektiv. Då tas det lokala sammanhanget till vara genom lokala och riktade åtgärder. En viktig aspekt av den situationella preventionen är att skapa en levande offentlig miljö som är attraktiv för olika samhällsgrupper. På det viset blir flödet av människor större, och den sociala kontrollen högre. 

 

Ett ökat fokus på olika samhällsgruppers intressen och behov är alltså fundamentalt i den situationella brottspreventionen. Där kommer den feministiska stadsplaneringen in, som ett viktigt och aktuellt koncept. Utifrån våra erfarenheter såsom efterfrågan ser vi ett stort behov av att sprida kunskapen om feministisk stadsplanering och förtydliga hur vi skapar en offentlig miljö som uppmärksammar samhällsstrukturer, påverkar människors upplevelse och beteende och i slutändan ökar tryggheten på platsen. Genom en ökad medvetenhet kring vem det är som våra offentliga miljöer faktiskt planeras utifrån, kan strukturer synliggöras och förändringar genomdrivas. 

 

Konferensprogrammet består av två delar. Del ett är fylld med föreläsningar, som rör sig mellan teori och praktik. Del två består av en workshop, där konferensdeltagare får fika med experterna och utnyttja tiden ytterligare för att ta del av deras kunskap och erfarenheter. Varje deltagare får gå till totalt fem stationer. En station är obligatorisk för alla deltagare (nummer fem), i övrigt görs föranmälan till fyra stationer i anmälan till konferensen.

 

Först till kvarn-principen gäller.

Kostnad: 2900 kr (exkl. moms)

Grupprabatt: Vid bokning av fem eller fler från samma verksamhet ges en rabatt på 20 %.

Studentrabatt: 15 %

 

 

Anmälan görs här! 

 

Välkomna! 

 

 

Publicerat: Måndag 26 Mars