Frukostseminarium Medfinansiering av transportinfrastruktur 25 april

finans 

 

Det har nu gått ett år sedan medfinansieringsersättning infördes i plan- och bygglagen (PBL). Hur tillämpas regeln?

 

Medfinansieringsersättning är den ersättning som en byggherre eller en fastighetsägare i samband med genomförande av en detaljplan åtar sig att betala för en del av en kommuns kostnad för bidrag till byggande av en viss väg eller järnväg som staten eller ett landsting ansvarar för.

 

Gustav Hector, konsult på NAISvefa i Gävle redogör för NAIsvefas uppdrag gentemot SKL om medfinansiering av transportinfrastruktur. Genomgång av uppdraget, genomförandet av intervjuer samt preliminärt resultat och råd till kommuner som ska arbeta med medfinansiering.

 

Ytterligare ämne och talare kan tillkomma.

 

Datum och tid: 25 april kl 8.00 - 9.00 Frukost serveras från kl 7.30

Plats/lokal: Stockholm UNITED SPACES Waterfront Building, Klarabergsviadukten 63

Anmälan till: info@samhallsbyggarna.org

 

Välkommen!

 

Publicerat: Onsdag 7 Mars