Behöver Sverige en samhällsbyggnadsminister?

IVA1 (kopia)

Panelsamtal med Jonas Nygren, Per Löfgren, Anna Bertilsson och Anders Hall. Moderator: Åsa Söderström Winberg.

 

Den 8 mars bjöd IVA in till ett seminarium för att presentera sin nyligen utkomna rapport Planera för framtidens goda stad. Rubriken för seminariet var Behöver Sverige en samhällsbyggnadsminister? Denna fråga kom att ställas till alla deltagande talare.

 

Projektet som IVA har genomfört har handlat om att studera framtidens utmaningar när det gäller samhällsbyggnadsprocessen, där planeringen för attraktiva livsmiljöer i staden ingår. Arbetet har lett fram till att man föreslår en samhällsbyggnadsminister, som kan samordna den komplexa process som samhällsbyggnad är.

 

Seminariet kom att handla om själva projektet, hur näringslivet kan inkluderas, betydelsen av ett modernt ledarskap men också om vad vi ska göra med FoU samt allmänt om social hållbarhet och integration.

 

Så vad svarade talarna på frågan om en ny samhällsbyggnadsminister? Svaren var både jakande och nekande men även några tveksamma kanske. Nej, för det finns redan tretton på dussinet av ministrar i det här landet enligt någon. Ja, för att komplexiteten i samhällsbyggandet behöver ett starkt ledarskap, enligt andra.

 

Vad tycker du?

 

Se hela seminariet här.

Läs rapporten här.

Läs vad Samhällsbyggarnas VD Sara Haasmark skrivit om frågan här.

 

 

Text och bild: Sofia Hietala, Samhällsbyggarna.

 

Publicerat: Tisdag 20 Mars