Vi presenterar Caroline Bernelius Cronsioe som talare under Samhällsbyggnadsdagarna 1-2 oktober 2018!

 Caroline Bernelius Cronsioe

Caroline, jobbar idag på Prevecon brand och riskkonsult AB som Affärsområdeschef för utbildning och utveckling, men har tidigare bland annat jobbat på Boverket. Caroline hittade man på Boverket mellan åren 2009 och 2018 och här var en stor arbetsuppgift Boverkets byggregler, BBR. Caroline har under denna period varit tjänstledig i två omgångar. Första gången för en tillfällig tjänst på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) då hon bland annat skrev vägledningen räddningstjänstens roll i lov- och byggprocessen. Andra gången Caroline var tjänstledig var för att jobba i kommittén för modernare byggregler och skriva det första av tre betänkanden som de ska leverera.

 

Caroline kommer att tala om räddningstjänstens roll i lov- och byggprocessen inom programspår Bygg & Anläggning. Det är byggnadsnämnden som är beslutande i lov- och byggprocessen. De tar beslut om den sökande får bygglov, startbesked och slutbesked. När det gäller brandskydd hämtar byggnadsnämnden ofta in synpunkter från räddningstjänsten. Hur detta samarbete fungerar eller inte fungerar varierar mycket mellan kommuner såväl som inom kommuner. Kunskapen om lov- och byggprocessen och vilka svar som förväntas när varierar också. Detta leder till en mer osäker lov- och byggprocess. Därför finns nu vägledningen Räddningstjänstens roll i lov- och byggprocessen.

 

Välkommen att lyssna på Caroline Bernelius Cronsioe under Samhällsbyggnadsdagarna 1-2 oktober 2018! 

 

Läs mer om Samhällsbyggnadsdagarna 2018 här! 

 

Publicerat: Tisdag 27 Februari