Tillväxtverket: Tillväxtskapande samhällsplanering 2018

Jared -sluyter -342881 (1)

Arbetar ni med samhällsplanering eller näringslivsutveckling i en region eller i en kommun? Sök finansiering för projekt som ökar kunskapen om hur regionala och funktionella strukturer kan utvecklas för att stärka företagen.

 

Samhällsplaneringen har en särskilt viktig roll i arbetet med att utveckla attraktiva miljöer för näringslivets utveckling. De förutsättningar och förhållanden som skapas i den fysiska planeringen, som exempelvis tillgång till attraktiva livsmiljöer, fungerande kommunikationer och offentlig service påverkar företagens konkurrenskraft och vilja att utvecklas likväl som medborgares vilja att stanna eller flytta till en ort.

 

Vem kan söka?

 

  • Regionalt utvecklingsansvariga aktörer
  • Regional utvecklingsansvarig i samverkan med annan regional utvecklingsaktör och/eller kommun
  • Två eller flera kommuner i samverkan

 

Läs mer på Tillväxtverkets hemsida!

 

Publicerat: Måndag 5 Februari