Samhällsbyggarna på Swecos hållbarhetsvecka

Logo _yellow _block (1)

 

Välkommen till oss på Drottningtorget och till en vecka fylld av hållbarhet. Här i Malmö kommer vi på olika sätt belysa FN:s globala mål. Samhällsbyggarna deltar idag tisdag mellan 10-16!

 

Hållbarhetsveckan kommer bland annat att innehålla frukostsamtal, lunchseminarium och workshops. Vi kommer tillsammans att kunna lyfta frågor som rör vårt dagliga arbete i förhållande till hållbarhet i allmänhet och de globala målen i synnerhet.

Samverkan är nyckeln för att FN:s globala mål ska uppnås.

Kom och lyssna på, samtala med och träffa kunniga branschkollegor. Varje dag under veckan kommer fokuseras på något eller några av de globala målen och vi ser fram emot intressant diskussioner och kunskapsutbyte.

Tillsammans arbetar vi för en stark och hållbar samhällsutveckling.

 

Publicerat: Tisdag 6 Februari