Nyheter och länktips från Tillväxtverket

Anthony -delanoix -8640

Hitta nya intressanta rapporter och annat från Tillväxtverket här:

 

Nu har utlysningen Tillväxtskapande samhällsplanering 2018 öppnat.

 

Arbetar du med samhällsplanering eller näringslivsutveckling i en region eller i en kommun? Då kan du söka finansiering för projekt som ökar kunskapen om hur regionala och funktionella strukturer kan utvecklas för att stärka företagen. Utlysningsomgången är öppen 1 februari 2018 – 15 maj 2018. Tillväxtverket bereder ansökningar i tre omgångar och fattar beslut löpande, alternativt tills medlen är slut. Följande gäller som sista ansökningsdatum:

 

  • 15 mars
  • 15 april 
  • 15 maj

 

>> Läs mer om utlysningen Tillväxtskapande samhällsplanering här

 

Tillväxtverkets enhet för regional näringslivsutveckling stärker attraktiva miljöer för näringslivets utveckling. Vi ansvarar för verksamhet som stärker kommuner och regioners förmåga att skapa långsiktiga förutsättningar för näringslivets utveckling. Analys, följeforskning och resultatspridning är viktiga delar av vårt uppdrag. Därför vill vi dela med oss av senaste nytt från våra olika insatser, som du kan läsa mer om nedan.

 

Företagens behov av service

 

Tillgång till kommersiell service är grunden för att företag ska kunna verka och utvecklas i alla delar av landet. Tillgänglighet till bensin, dagligvaror samt möjlighet att hämta eller lämna paket måste finnas inom rimligt avstånd för att vi som individer ska vilja bo på en plats. Men vilken service behöver företag som verkar i serviceglesa områden för att de ska vilja, våga och kunna verka på orten? Bifogat finner du en presentation som kortfattat beskriver resultat och slutsatser från rapporten.  

 

>> Ladda ner rapporten Företagens behov av service här

 

Mental förflyttning är Järfällas recept för blandstaden

 

I Järfälla har man lärt sig att tänka mer affärsmässigt, och ser att det gynnar kommunen att bejaka näringslivet och dess tillväxtmöjligheter. Nu skapas en dynamisk och spännande plats som lever alla tider på dygnet, alla dagar i veckan.

 

>> Läs mer om Järfälla här

 

Snabb järnväg ger nya regionala perspektiv i Jönköping

 

Det finns planer på höghastighetståg via Jönköping, vilket skulle ge hela regionen bättre transporter och större arbetsmarknad. För att lyckas behöver kommunerna i regionen samverka. Tillväxtverkets stöd bidrar nu till ett gemensamt regionalt utvecklingsperspektiv.

 

>> Läs mer om Jönköping här

 

 

Publicerat: Fredag 9 Februari