Maria Strandberg från jagvillhabostad.nu talar på #sbdagarna2018

 

Maria Strandberg, projektstrateg på jagvillhabostad.nu, kommer att tala på Samhällsbyggnadsdagarna 2018 under rubriken "Låt unga ta plats i planeringen – metoder för att inkludera unga i stads- och bostadsplaneringsprocesser". Ungas deltagande är både en mänsklig rättighet och ett sätt att anpassa det som byggs efter målgruppens behov. Unga är dock en grupp som idag ofta är utestängda från planeringsprocesser, och det kan krävas lite extra eftertanke för att nå ut till gruppen. jagvillhabostad.nu har utifrån egna erfarenheter av att inkludera unga i bostadsprojekt utvecklat metoder för att föra inkluderande dialog.

 

Maria Strandberg är utbildad kulturgeograf och stadsplanerare och arbetar som projektstrateg på jagvillhabostad.nu, ett ideellt förbund för unga mellan 16-30 år som kämpar för att förbättra situationen för unga på bostadsmarknaden.

 

Publicerat: Lördag 17 Februari