Hitta rätt brandutbildning hos Brandskyddsföreningen här!

Brandlarmregler

 

Nu kan du hitta utbildningar från Brandskyddsföreningen under Samhällsbyggarnas utbildningssida. 

 

Hitta utbildningar inom:

 

  • Byggnadstekniskt brandskydd

 

Vid alla byggen finns det lagar och regler att ta hänsyn till. Boverkets byggregler reglerar vilka regler som gäller för just dig. 

 

Oavsett vilken roll du har inom byggsektorn kommer du att komma i kontakt med frågor kring brandsäkerhet. På Brandskyddsföreningen har vi utbildningar inom byggnadstekniskt brandskydd för dig som exempelvis är fastighetsägare, byggherre, projektledare eller projektör av brandskyddsinstallationer.

 

  • Systematiskt brandskyddsarbete

 

Alla organisationer ska arbeta systematiskt med sitt brandskydd. Det innebär att du metodiskt ska gå igenom ditt behov av brandskydd, se till att det fungerar och att alla i organisationen har den kunskap och det material som är nödvändigt.

 

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) gäller alla organisationer, oberoende av storlek och verksamhet. Ledningen har det yttersta ansvaret, men säkerhetsansvarig, brandskyddsansvarig, skyddsombud och övrig personal är viktiga medarbetare i sammanhanget.

Dagens krav enligt lagen om skydd mot olyckor 2 kap 2 § anger i princip att ansvaret för förebyggande brandskydd faller direkt på ägaren eller nyttjanderättshavaren av en byggnad eller anläggning.

På Brandskyddsföreningen har vi utbildningar inom systematiskt brandskyddsarbete. 

 

  • Utrymning

 

Det ska vara lätt att ta sig ut vid en nödsituation men svårt för obehöriga att ta sig in. Vill du hitta lösningar för din verksamhet i syfte att hantera balansgången mellan intrångsskydd och utrymningsmöjligheter har vi på Brandskyddsföreningen en utbildning för dig.

 

 

 

Utbildningarna hittar du här!

 

 

 

 

Publicerat: Onsdag 7 Februari