Tips på kurs- Säkerhet och trygghet i praktiken 6,0 hp

Ska ̈rmavbild 2018-01-21 Kl . 16.31.56

 

Professor Vania Ceccato, som även ansvarar för det tvärvetenskapliga nätverket Säkraplatser på KTH i Stockholm, kommer att under våren hålla i kursen Säkerhet och trygghet i praktiken 6,0 hp.

 

Säkerhet och trygghet är en mänsklig rättighet - att känna sig fri från risk och rädsla är livsviktigt för alla människor. En trygg miljö möjliggör tillfredsställandet av de mest fundamentala individuella behoven - en trygg bostad och en trygg stadsmiljö som tillåter fri rörelse. Risken att bli ett brottsoffer är ett hot mot just denna fundamentala rättighet. Om du kommer att bli ett brottsoffer beror bland annat på vem du är, var du är och när du är där. I denna kurs tittar vi på sätt som individers ålder, kön, etnisk bakgrund och identitet samverkar med varandra för att skapa barriärer och hinder mot trygghet.

 

Liksom vissa individer och grupper i samhället är mer sårbara mot brott än andra, är bestämda platser större brottsmåltavlor än resten av staden. I denna kurs tittar vi på specifika fysiska och sociala miljöegenskaper för dessa platser i förhållande till brottshändelser. Vårt synsätt är att miljön inte är det som leder till brott utan snarare ett villkor som ibland uppmuntrar brottsmönster och ibland minskar förekomsten av brott. Om vi förstår dessa villkor bättre, kan vi öka chanserna att på ett mer lyckat sätt arbeta med utmanande offentliga miljöer. Vi granskar kritiskt mer än tre decenniers teorier om brott och miljöer för att bygga upp kunskap vilket leder till mer medvetna handlingar under planering för säkra miljöer. 

Flera framstående forskare i denna kurs bland annat: 

Per-Olof H. Wikström är Professor i Kriminologi och verksam sedan 20 år tillbaka vid Institute of Criminology, University of Cambridge, UK. Han var dessförinnan verksam vid Stockholms universitet, Brottsförebyggande rådet och Polishögskolans forskningsenhet. Han är forskningsledare för ett omfattande longitudinell forskningsprojekt som fokuserar på att analysera samspelet mellan individ och miljö för människors brottsdeltagande. 

 

Läs mer här!

 

Anmälan sker via antagning.se senast den 15:e februari 2018.

 

Kontakt: vania.ceccato@abe.kth.se 

 

 

Publicerat: Söndag 21 Januari