Årestugan -nyheter

skidor 

 

 

Vid Samhällsbyggarnas senaste styrelsemöte (nr 4 2017) beslutade styrelsen att:

 

  • starta en stugsektion som självständigt kan besluta om skötsel och uthyrning av Lantmätarstugan 

  • avvakta med ytterligare beslut om Lantmätarstugans framtid till efter 2019, då ökad klarhet förhoppningsvis har nåtts med närliggande exploatörer.
  • Britta Blaxhult och Eva Ellenfors hanterar kontakter med exploatörer i samråd med Gunnar Ersbo. Alla tre är ledamöter i Samhällsbyggarnas styrelse.

 

Rapport om Årestugans framtid kan du läsa här,

 

Samhällsbyggarnas nya sektion Årestugan har Gunnar Ersbo som kontaktperson

Gunnar Ersbo gunnar.ersbo@lm.se


Mer information om Årestugan hittar du här!

 

Publicerat: Tisdag 5 December