Personporträtt: Louise Palm, affärschef på NCC Building

 

Ska ̈rmavbild 2017-10-31 Kl . 15.50.41

 

Louise Palm har en bred och gedigen grund inom fastighetsvärden med breda kunskaper och lång arbetslivserfarenhet. Hon har provat på mycket och upptäckte till slut entreprenadsidan och arbetar idag på NCC som affärschef. Vid sidan om sitt arbete är Louise också engagerad inom Samhällsbyggarnas styrelse ett föreningsengagemang som har följt med henne ända sedan studietiden. Föreningens arbete är viktigt för Louise och att branschen samlas för att tillsammans arbeta med viktiga frågor.

 

Louise arbetar som affärschef på NCC Building Malmö-Lund, en roll som innebär mycket kundkontakt. Inom arbetet möter och hjälper hon byggherrar där de befinner sig i processen och beskriver det såhär:

- Det kan vara redan i detaljplaneskedet kunden behöver hjälp men det kan också vara så sent som att kunden har ett färdigt förfrågningsunderlag och vill ha en kunnig och tillförlitlig entreprenör. Nu senast vann avdelningen en LOU-förfrågan om ny-, till- och ombyggnad av en idrottshall i Hörby kommun. Det är roligt att vara med och bidra i samhällsutvecklingen. Den färdiga idrottshallen kommer nyttjas av barn, ungdomar och vuxna varje dag i veckan under många år framöver. Det gäller att vi på NCC, tillsammans med Hörby kommun utvecklar den på ett väl genomtänkt och harmoniskt sätt.

På avdelningen som Louise jobbar på är de ett tätt sammansvetsat marknadsgäng som kompletterar varandra i kunskap och erfarenhet. Tillsammans ska de kunna erbjuda sina kunder bästa möjliga service genom NCC’s kompetenta medarbetare. I Skåne är det ett begränsat antal personer som jobbar i branschen som alla tillsammans arbetar för att utveckla regionen. Louise berättar att detta gör att man känner kunden väl, att de ofta har en historia tillsammans och jobbar för att också ha en produktiv och givande framtid tillsammans.

- Det är gott att jobba med goa människor både internt och externt! Det som driver mig i mitt dagliga arbete är att vara med och bidra till att bygga ett komplett samhälle för människor att bo- verka- trivas och leva i!

 

Louise studerade tre år fastighetsmäklare och tre år fastighetsföretagande på Malmö Högskola, något som hon beskriver som en bra grund att stå på i fastighetsbranschen. Louise började arbeta som fastighetsmäklare på Mäklarhuset i Göteborg. Där kom hon i kontakt med JM's nyproduktion och började intressera sig för projektutveckling. Hon fortsatte karriären vidare in på Peab bostad i Malmö där hon stannade till Lehman Brothers-krisen. Då stannade bostadsbyggandet av vilket gjorde att Louise ville röra sig vidare.

- Jag har svårt att "sitta still" och vänta på bättre tider, jag jobbar hellre på. Det blev lägligt att bredda sig - jag började arbeta på Briggen, ett av Castellums dotterbolag som affärsutvecklare. Jag lämnade bostadsutvecklingen och utvecklade kunskaperna inom värdering, kontor, lager och industri istället. Plötslig noterade jag att företagen som sökte lokaler alla började fråga efter lokaler i Hyllie. Samtidigt började en man som jag lärt känna genom Samhällsbyggarna och som betytt mycket för mig i arbetslivet, Börje Klingberg dåvarande Fastighetsdirektör i Malmö prata om Hyllie och stadsutvecklingen där. Malmö stad äger marken i Hyllie och driver stadsutvecklingen i området. Jag fick jobb som projektledare i Hyllie på Fastighetskontoret Malmö stad. Ett väldigt roligt och givande arbete hos en väldigt trevlig arbetsgivare. Att bygga stad är enormt roligt och spännande! Arbetet i Malmö stad gjorde också att jag fick djupare och ovärderlig kunskap för den kommunala processen.

Louise har under sina år i branschen försökt förstå och se fastighetsutveckling från olika roller, hos olika arbetsgivare, i olika skeden. För henne var det en tydlig strategi under de första 10 åren i arbetslivet. Hon trodde inte att hon skulle ta klivet över på entreprenadsidan, men detta blev ett faktum när NCC ringde och erbjöd henne möjligheten att arbeta hos dem och lära sig även den biten. Så hon kunde inte annat än att tacka ja.

- NCC är ett värdestyrt företag med visionen att förnya branschen och erbjuda hållbara lösningar. Detta är en värdegrund jag kan stå upp för. Målet har varit att bli så duktig på fastighetsutveckling som möjligt utifrån mina förutsättningar. Jag har mycket kvar att lära men jag har försökt lägga grunden ordentligt. Det vi i vår bransch gör påverkar så många människor under så lång tid framöver att det gäller att vi alla i branschen gör vårt yttersta för att tillsammans bygga ett trevligt och fungerande samhälle!

Louise berättar om hur en vanlig dag på jobbet kan se ut och vad det egentligen är som är så roligt med jobbet.
- En vanlig dag på jobbet består i både interna och externa möten. Det kan vara allt från ett marknadsmöte med närmsta kollegorna, avtalsförhandlingar med en kund till ett möte på en kommun gällande planprogram eller ett projekteringsmöte med kund i ett faktiskt projekt. Det roligaste är att så gott jag kan hjälpa kunderna att komma framåt i sina processer och känna mig trygg i att jag erbjuder dem bästa möjliga kompetensen på marknaden genom NCC's kompetenta medarbetare.

Vilka utmaningar ställs du inför? 

- Utmaningarna är, som vi alla i branschen drabbas av, långa ledtider. Det behöver inte bara vara negativt att fastighets- och projektutveckling tar tid men ibland vill man fram och se det färdiga resultatet lite snabbare. Ofta är det långa och sällan raka beslutsvägar. 

 

Sedan ett tag tillbaka sitter Louise i styrelsen för Samhällsbyggarna, ett engagemang som har sina rötter redan under studenttiden. Hon kom med i föreningen genom Samfundet för fastighetsekonomi när hon var student och blev sedan, när hon börjat jobba, kontaktad av Åke Ekvall som hade fått hennes namn från Malmö Högskola och undrade om hon ville sitta med i styrelsen.

- Jag tackade ja och det har visat sig vara väldigt värdefullt för mig. Att som ung och nyutexaminerad bli välkomnad in i branschen av äldre och mer erfarna personer var ovärderligt. Jag kunde enkelt knyta värdefulla kontakter som på många vis berikat och underlättat i arbetslivet. Jag har hängt kvar i styrelsen genom sammanslagningarna först var det Samfundet för fastighetsekonomi, Lantmätarföreningen och IREP som slogs samman och bildade Aspekt. Därefter slogs Aspekt och SVR samman och bildade Samhällsbyggarna. Föreningen, genom sina ca 5000 medlemmar har stor genomslagskraft om vi så önskar. Det är bra att vi samlar oss i en förening och aktivt arbetar för viktiga frågor inom vår bransch. 

 

Aktuell som: Affärschef på NCC Building

Ålder: 38

Bor: Malmö, snart Höllviken

Familj: Ja

Intressen: Min familj och mina vänner

 

 

Joanna Messmer

 

Publicerat: Tisdag 31 Oktober