Personporträtt: Tomas Vesterlin, VD på Vesterlins & co

 Tomas Vesterlin 1

 

Aktuell som: VD på Vesterlins & co

Ålder: 42
Bor: Mariefred

Familj: Fru och två döttrar

Intressen: Alldeles för mycket, men resor, sport och böcker kommer högt på listan

 

Tomas Vesterlin står på en bred akademisk grund med utbildning som civilingenjör och jurist. Den akademiska basen var en bra plattform för att starta ett företag som i dag består utav bl.a. ingenjörer, jurister och en teknologie doktor. Tomas berättar hur viktigt det är att man inom processer och diskussioner får möjlighet att se situationen från olika kompetensers synvinkel. Vid sidan om att ständigt lära av varandra och hjälpa till med att göra processer så enkelt som möjlighet drivs Tomas av ett stort engagemang till att säkra återväxten av lantmätare och jobbar hårt för att lyfta fram den delen av samhällsbyggnadsbranschen.

 

Tomas Vesterlin bor med fru och två döttrar i Mariefred, vilket han berättar, enligt tidtabellen, är 39 minuter från Stockholm. Även om tidtabellen inte alltid stämmer så tycker Tomas att den stämmer tillräckligt ofta för att det ska vara ett idealiskt boende i en liten ort med närhet till Stockholm. Till vardags jobbar Tomas som VD på Vesterlins & co, ett relativt litet och nystartat företag som jobbar med uppdrag och utbildning inom fastighetsrätt. Tomas är själv grundare av företaget och nu en av fyra delägare. Företaget har idag 16 anställda och arbetar brett inom fastighetsrätt och med olika förändrings- och utvecklingsprocesser.
Alla processer ska med företagets hjälp göras så enkla som möjligt, från idé till anläggning.

 

Tomas pluggade till lantmätare på KTH med inriktningen mark- och fastighetsteknik där han fastnade för bredden i utbildningen och att det aldrig hann bli tråkigt då dagarna innehöll allt från juridik till planering och teknik. Juridiken var det han fastnade extra för.
Efter examen jobbade Tomas på Lantmäteriet, först som handläggare och sedan som chef och som en del av lantmäteriets fastighetsrättsliga stab som ger stöd och råd till verksamheten.

  -Några år efter examen fick jag ett akademiskt återfall och började plugga till jurist. Ambitionen var att ta några kurser för att stilla ett växande intresse, och underlätta tråkig tågpendling med att göra något vettigt av tiden. Det visade sig vara riktigt intressant. Det jag jobbad med hade i princip alltid en koppling till de kurser jag läste vilket höll intresset vid liv. Så det blev en kurs till. Och en till… Innan jag riktigt reflekterat över det var jag bara ett och ett halvt år från examen.

Med två små barm hemma och heltidsarbete var det slitsamt för Tomas att slutföra utbildningen, men examen togs i utsatt tid. Efter det har han även kompletterat det som han kallar det ”akademiska belastningsregistret” med kurser i idrottspsykologi, pedagogik, filosofi mm.

 

Hur kan en vanlig dag på jobbet se ut? 

-Normalt inleds dagen tidigt på morgonen med att frisera inboxen på tåget på väg till jobbet, och fortsätter med en kopp kaffe på mitt favoritcafé. Om någon uppgift kräver särskilt mycket kreativitet så brukar jag ta den då, medan huvudet är fräscht. Går sedan upp till kontoret, ofta för ett kundmöte. Numera handlar det ofta om strategiska val i exploateringsprocessen, hur vi bör agera för att jämna ut vägen från idé till färdigt bygge. Hur man kan uppnå förutsägbarhet och kontroll. Ofta krävs det ett samarbete mellan flera olika kompetenser.

 

Tomas berättar att en dag i månaden speciellt avviker från övriga arbetsdagar.
Första torsdagen i månaden avslutas istället med en fastighetsrättslig diskussionsgrupp som är en diskussion om aktuella juridiska frågor med bland annat lantmätare, jurister, planhandläggare och exploatörer. Senast bestod diskussionsgruppen, som leds av en moderator, av närmare 40 personer.

 

Sammanfattningsvis innebär Tomas arbetsvecka att lägga mycket tid på att utveckla uppdrag och utbildningar samtidigt som mycket tid också går till att faktiskt utföra uppdragen och utbildningen. Enligt Tomas, en härlig mix, där han får det bästa av två världar som nästan kan liknas vid att ha sin hobby som yrke.

 

Vad är det roligaste med ditt jobb?

-En stor fördel är friheten; att få en idé och ha möjlighet att omsätta den i handling. Jag tror att tiden på en myndighet – som så klart är strikt regelstyrt men också på andra sätt inrutad – har dämt upp ett behov av att få vara mer kreativ. En annan vinkel på friheten är arbetet med uppdrag och utbildningar, där det ofta handlar om att se en helhet och lägga an rätt perspektiv för att komma fram till en lösning. Den processen – att tillsammans med andra vrida och vända på ett problem utifrån olika kunskaper – är härlig. Sedan så klart att få förmånen att vara med och se ett företag ta form och utvecklas. Att vara med från en idé till att faktiskt se tankar ta form i sinnevärlden i form av kontor, medarbetare, uppdrag mm är en källa till energi. 

 

Vilka utmaningar ställs du inför?

-Den största utmaningen är att se helheten. Att kunna tillgodogöra sig andras kunskaper och insikter för att förstå den komplexa värld som samhällsbyggnadsprocessen är. Att inte fastna på oväsentligheter, men inte heller bortse från viktiga detaljer. Jag upplever att det är ytterst viktigt att omge sig med personer som tänker annorlunda än jag själv och som på grund av bakgrund eller akademisk bas ser klart där jag upplever skuggor.

 

Har du något spännande projekt du vill berätta om?

-Det huvudsakliga projektet just nu är att utveckla firman. Jag började själv för tre år sedan och vi har sedan växt successivt och har i dag 16 anställda och kontor i Stockholm och strax även Östersund. Målet är att bygga en avslappnad miljö, där människor som är prestigelösa men intresserade av samhällsbyggnadsprocessen vill jobba med likasinnade. Tanken är också att hitta rätt mix, inte bara jurister och lantmätare utan även de andra kompetenser som krävs för att vi som grupp ska behärska och förstå helheten. Det innebär att vi är beroende av våra samarbetspartners för att fylla kompetensluckor, exempelvis i fråga om vissa skattefrågor och teknik. I utvecklingen ligger också att bibehålla den kursverksamhet som vi har och att ta den till nästa nivå med nya kurser. Många utbildningar håller vi själva, men allt fler bygger på att vi tar in externa lärare. Där har vi en hel del kvar att göra.

 

Tomas har en hjärtefråga som känns extra viktigt, nämligen att återväxten av lantmätare är ett stort bekymmer.

-Det är fan en bragd att vi har ett så roligt jobb, stora möjligheter till kompetensutveckling, i princip arbetsgaranti under överskådlig tid och bra lön men samtidigt inte kan locka ungdomar att läsa vår inriktning. En makalös bedrift, särskilt som vi verkligen behöver få in många ungdomar under många år framöver.

För att få möjlighet att påverka detta tog Tomas första steget till Initiativet, ett ideellt paraply under vilket företag och myndigheter som vill locka fler att läsa till samhällsbyggare med juridisk/ekonomisk inriktning kan delta. Nu är de en grupp företag som gemensamt försöker jobba för att vända utbildningstrenden. Ett första arrangemang är planerat att hållas i Stockholm under våren dit alla studenter på högskolor i landet som har valt eller kan välja berörd inriktning bjuds in. Det kommer bjudas på både mat och dryck men framför allt kommer det finnas drygt 20 arbetsgivare på plats för att erbjuda sommarjobb, företagsbesök, praktikplatser, exjobb mm.

–Vi ser till att ordna allt det som vi tror studenterna behöver få från oss tidigt, för att sedan välja att läsa ”våra inriktningar”. Vi vill på detta sätt fläta samman studenterna med yrkeslivet och hoppas att den flätan ska knyta dem till oss över tid. Målet är att fortsätta arbetet under hösten med nya arrangemang.
Läs mer om projektet på initiativet.info

 

Hur tror du att framtiden inom branschen ser ut?

-Vi har en strålande framtid, men den bygger på att vi kan få tag på kompetens. Samhällsbyggnadsprocessen är komplicerad som den är och dessutom tilltar komplexiteten, varför vi kommer att behöva kompetenser av många olika slag. Lyfter vi bort lantmätarna ur ekvationen skär systemet ihop. Vi behöver trots allt någon som kan väga samman ekonomi, juridik och teknik. Någon som kan se helheten men också förstår sig på visa avgörande detaljfrågor. Det gäller inte bara på lantmäterimyndigheterna utan också hos kommuner, exploatörer och konsulter. Så får vi bara till återväxten så kommer detta att bli hur bra som helst. Inser att jag låter gammal när jag säger det, men det intresse och driv som jag upplever hos de nyutexaminerade känns betryggande. De har koll och en bra inställning, vilket är betryggande.

 

 

Text: Joanna Messmer

 

Publicerat: Fredag 17 Mars