Lantmäteriet har beslutat att upphöra med delar av sin uppdragsverksamhet -Samhällsbyggarnas VD Sara Haasmark i artikel om Lantmätares framtid

arkitektur

 

Lantmäteriet har beslutat att upphöra med delar av sin uppdragsverksamhet och istället styra över resurser till fastighetsbildningsdivisionens kärnverksamhet, lantmäteriförrättningar.

 

Från och med den 1 januari 2017 upphör delar av uppdragsverksamheten. De delar som berörs är följande:

 • Fastighetsförteckningar och fastighets- och arkivutredningar åt privatpersoner, bolag och föreningar
 • Förslag till detaljplaneändringar som krävs för att en sökt förrättning ska vara genomförbar
 • Nybyggnadskartor*
 • Råd och stöd i fastighetsrättsliga frågor och plangenomförande, till privatpersoner och privata bolag
 • Gränsutvisningar för privatpersoner, bolag och föreningar

* med undantag för kommunerna i Norrbotten och Västerbotten där Lantmäteriet bedriver MBK-verksamhet (mätning, beräkning och kartläggning).

 

Varför upphör Lantmäteriet med delar av sin uppdragsverksamhet?

Lantmäteriet har brist på resurser med kompetens inom lantmäteriförrättningar vilket orsakat långa handläggningstider. För att hantera handläggningstiderna, och på bästa sätt möta kundens behov så väljer vi att styra om resurser från uppdragsverksamhet till förrättningshandläggning.

 

Varför väljer Lantmäteriet att behålla delar av sin uppdragsverksamhet?

Målet för den förändrade uppdragsverksamheten är att bidra till en effektivisering och förenkling av viss fastighetsanknuten verksamhet för kommuner och statliga myndigheter. I vissa särskilda fall även för att förenkla för enskilda fastighetsägare i anslutning till ärenden som rör fastighetsbildning.

Det innebär att vissa delar inom uppdragsverksamheten behålls. De delar där Lantmäteriet även fortsättningsvis erbjuder sina tjänster är följande:

 • Fastighetsförteckningar samt fastighets- och arkivutredningar åt statliga myndigheter och kommuner
 • Gränsutvisningar åt statliga myndigheter och kommuner
 • Råd och stöd i fastighetsrättsliga frågor och plangenomförande, till myndigheter och kommuner
 • I samband med lantmäteriförrättning erbjuda stöd i upprättande av ansökan om lagfart och värdeintyg för lagfart
 • Bildande av samfällighetsförening
 • Myndighetssamverkan som avser uppdrag åt statliga myndigheter
 • Mätning, beräkning och kartläggning (MBK-verksamhet) i de delar av Sverige där andra lösningar saknas av marknadsskäl
 • Rådgivning och utbildning i geodetiska frågor ombesörjs av Geodetisk infrastruktur, Geodatadivisionen

 

Läs mer om Lantmäteriets beslut här!

 

Vår VD Sara Haasmark svarar på frågor om lantmätares framtid i Östersunds-Posten. 

 

-Samhällsbyggarna kommer att upprätta ett register där det ska gå att söka företag som utför den del av uppdragsverksamheten som Lantmäteriet slutar med, säger Sara Haasmark.

 

– Lantmätarens roll i samhällsbygget behöver lyftas och tydliggöras. Många roller är mer eller mindre självklara, exempelvis juristens. Det är inte lantmätarens, säger Sara Haasmark.

 

Läs hela artikeln här

 

 

Publicerat: Torsdag 19 Januari