I en tid när bostadsbyggande återigen bara handlar om stora siffror finns det skäl att titta på hur andra gör för att få ett långsiktigt hållbart byggande – städer som framtiden vill och kan behålla. Med utgångspunkt i Tyskland sprider sig konceptet att tillsammans med de blivande grannarna själv ta ansvar för att bygga ett hus. Resultatet är förbluffande när det gäller urbwana kvaliteter, hålbarhet, låga kostnader och mångfald. Varför tvekar vi i Sverige om att haka på?
Publicerat: Fredag 29 Juli
Tänk dig att en kommun planerar bygga en cykelväg längs en del av en väg, vilket medför markintrång i ett par bebyggda småhusfastigheter. I syfte att uppskatta fastigheternas markvärde gör du som värderare en ortsprissökning bland försäljningar av obebyggda småhusfastigheter. Sökningen resulterar i noll försäljningar inom området de senaste 10 åren. Hur går du rent praktiskt tillväga för att bestämma marknadsvärdet för obebyggda småhusfastigheter i ett område utan ortsprismaterial?
Publicerat: Torsdag 28 Juli
Det har funnits framtidsforskare i alla år – redan i antiken. Experter som har siat om hur samhället och världen kommer att gestalta sig. Men blev det som de trodde? Nja, inte så ofta, menar historikern och vetenskapsjournalisten Henrik Höjer. – De flesta profetior är allt för pessimistiska. Däremot har det ofta funnits en stor tilltro till den tekniska utvecklingen.
Publicerat: Tisdag 26 Juli
Många av de områden som bebyggs i våra städer måste först saneras från föroreningar. Den miljövinst som uppstår genom sanering ger samtidigt upphov till en betydande miljöbelastning då stora mängder jord ofta körs till deponier för att ersättas med rena jordar. Detta för med sig både stora utsläpp av växthusgaser och att naturresurser nyttjas som ersättningsmassor. Men med ett mer riskbaserat tänkande kan masshantering optimeras och alternativa åtgärdsmetoder introduceras och därigenom kan pengar sparas utan att ge avkall på god miljö.
Publicerat: Måndag 25 Juli
Vi behöver fler bostäder i Sverige, närmare 700 000 på tretton år. Men vi behöver tänka längre än till antalet bostäder. Och extra viktigt är det nu när det är så många bostäder vi behöver bygga på kort tid. Vi behöver agera mycket långsiktigt och ta hänsyn till ett stort antal frågor, samtidigt som vi måste agera skyndsamt. Vi vet alla att det tar lite tid att bygga. Vi behöver dessutom ha koll på hur alla våra beslut påverkar olika delar av samhället. Sara Haasmark, vd Samhällsbyggarna, skriver om bostadsbyggandet.
Publicerat: Fredag 22 Juli
Den alltmer eskalerande bostadsbristen samt det ackumulerade behovet av samhällsservice, som en följd av nybyggnationerna, har skapat en ökad acceptans för moduler med tillfälligt bygglov. Att ge tillfälliga bygglov har för många kommuner varit räddningen som löser de akuta behoven. Regina Kevius skriver om hållbarheten i moduler och paviljonger.
Publicerat: Torsdag 21 Juli
Två av Västlänkens totalt åtta kilometer löper genom ”göteborgslera”. För att ta sig igenom den används ”cut-and-cover-teknik.” – Förenklat innebär det att vi gräver ned oss och gjuter en tunnel i betong.
Publicerat: Onsdag 20 Juli
I Sverige försöker vi lösa bostadsbristen påtraditionellt sätt –genom storskaligt byggande. Resultatet är att det går trögt. Det finns dock alternativ. Kanada, USA och Norge har alla gjort lyckade satsningar med att skapa fler bostäder i redan befintliga villaområden. Och nu finns liknande planer ocksåi Sverige.
Publicerat: Tisdag 19 Juli
FIG Working Week 2017 The overall theme of the Working Week is “Surveying the world of tomorrow - From digitalization to augmented reality“
Publicerat: Måndag 18 Juli
Missade ni Samhällsbyggarnas seminarium i Almedalen? Misströsta inte! Ni kan se inspelningen här! Lås upp hindren för ett hållbart samhälle
Publicerat: Fredag 8 Juli
Se Samhällsbyggarnas seminarium Lås upp hindren för ett hållbart samhälle live på nätet här! http://www.aktuellhallbarhet.se/aktuell-hallbarhet-arena-live/
Publicerat: Torsdag 7 Juli
18 augusti arrangeras återigen Samhällsbyggarnas Nolledag på Chalmers där alla nyantagna studenter på Samhällsbyggnad-, Arkitektur och Teknik-, samt Affärsutveckling och Entreprenörskapsprogrammen under en heldag får inspirationsföreläsningar och skickas runt på olika studiebesök i Göteborg.
Publicerat: Måndag 4 Juli
Rabatt för studenter och seniorer till #SBDAGARNA2016 med 50 %
Publicerat: Fredag 1 Juli
Publicerat: Fredag 1 Juli