Samhällsbyggarna i Almedalen - Seminarium: Lås upp hindren för ett hållbart samhälle

Almedalen

Foto: Malin Ericsson Region Gotland

 

Hur bygger vi ett hållbart samhälle?

Vilka hinder gör att utvecklingen inte sker snabbare? Är det de hinder vi tror att det är, eller finns det andra förklaringar?

 

Under 45 minuter kommer vi samtala med personer som berättar om aspekter som kan få oss att tänka nytt, se nytt och sätta ihop deras perspektiv med förutfattade uppfattningar om vilka hinder som finns för att samverkan och utveckling ska ske mer effektivt.

Bäst resultat blir det oftast vid tvärvetenskapliga samarbeten där alla parter lyssnar och lär av varandra och tillsammans skapar innovation och nya tankesätt, men varför händer det så långsamt?

 

Vad kan få oss att våga sticka ut? Vad kan få oss att gå runt hindren?  Är det den långa bygglovstiden, budget, eller finns andra aspekter som gör att samverkan inte sker lättare? Eller handlar det bara om att man är låst i sitt huvud och svårigheten att föreställa sig något som inte finns? Eller ska vi bara slopa detaljplanerna?

 

Samhällsbyggarna är experter på alla delar i byggandet av ett hållbart samhälle då medlemmarna representerar flera discipliner.

Samhällsbyggarna är ett öppet, oberoende forum för dialog och debatt av aktuella samhällsbyggnadsfrågor och en viktig plattform för personlig utveckling och nätverkande för alla i branschen.

 

Samhällsbyggnadssektorn står inför stora och viktiga utmaningar, inte minst inom området hållbarhet. Men genom att utveckla nätverk och andra nyttiga samverkansformer, lyfta fram våra medlemmars kompetenser och vara deras röst i samhällsdebatten, kan Samhällsbyggarna aktivt bidra till ett mer hållbart samhälle.

 

Talare:

 

Johan Kuylenstierna, chef för Stockholm Environment Institute och adjungerad professor vid Stockholms universitet. 

Tobias Olsson, förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter, från deras perspektiv som branschorganisation

 

Övriga talare meddelas senare

 

Moderator: Sara Haasmark, VD Samhällsbyggarna

 

Publicerat: Måndag 4 April