Kirunas stadsflytt är en gigantisk stadsomvandling med många olika aktörer som alla dessutom är beroende av varandra. För att underlätta samordningen samlas all information i en virtuell stadsmodell så att man kan åskådliggöra den kommande processen.
Publicerat: Fredag 29 April
"Allt handlar bara om pengar" suckar ibland världsförbättrare som gått på pumpen. Ekonomerna framstår som bromsklossar som stoppar allt möjligt bra. Men vad är egentligen ekonomi? Vi kan urskilja minst tre tolkningar. I den snävaste tolkningen handlar ekonomi just om monetärakostnader. ”Det blir för dyrt” säger ekonomen och stoppar kreativa designers förslag. Bit för bit skalas arkitektens visioner bort med hänvisning till för höga kostnader. Kvar blir en tråkig byggnad som ingen egentligen vill ha. Läs Hans Linds ledare ur Samhällsbyggaren.
Publicerat: Torsdag 28 April
Är det första du tänker på när jag säger lobbyverksamhet kaffe och mazariner? Oavsett så kommer jag inte att berätta om jag har mjölk i kaffet eller inte. Jag vill berätta om påverkansarbete i praktiken och hur en hög med lastpallar och en dumpster-marknad kan ändra regelverk. Läs Helena Olssons inlägg i Samhällsbyggarbloggen. Helena Olsson är chef stadsutveckling och samhälle på Fastighetsägarna Stockholm.
Publicerat: Onsdag 27 April
Enligt Boverket behöver det byggas 700 000 nya bostäder i Sverige mellan 2012 och 2025. Det innebär att vi omgående behöver fördubbla den årliga bostadsproduktionen. För det krävs det investeringar, ändrade regler och framtidstro.
Publicerat: Tisdag 26 April
Gör om. Och gör rätt. För Veidekkes Lennart Weiss är den svenska bostadsbristen inget mysterium. – Fel vägval har gjort nya bostäder mycket svåra att finansiera, säger han. Läs intervjun med Lennart Weiss ur Samhällsbyggaren nr 2 2016.
Publicerat: Måndag 25 April
Bo Orre orienterar oss i geokonsultens roll historiskt och hur denna roll borde vara i nuläget och i framtiden. Han uppmanar dagens och framtidens geokonsulter att ta tillvara de möjligheter som har utvecklats och att ikläda sig de roller som tillkommer dem.
Publicerat: Fredag 22 April
Den helt överskuggande samhällsfrågan under det senaste året är den stora våg av invandrare som sökt sig från krig och elände till Europa. För Sverige har det inneburit mer än 160.000 nya människor som valt att komma till vårt land för att leva sina liv i fred och frihet.
Publicerat: Torsdag 21 April
Future Position X i Gävle leder det tioåriga innovations- och forskningsprogrammet GeoLife Region. Målet är att göra Gävleregionen till ett internationellt centrum för utveckling och forskning inom det nya kunskapsområdet GeoHälsa. I spåren av detta hoppas man att nya företag ska utvecklas och växa samt generera nya arbetstillfällen och bidra till regionens och nationens tillväxt. Läs artikeln om Geohälsa av Ole Oldeen, kommunikationsansvarig vid FPX
Publicerat: Onsdag 20 April
Ur Samhällsbyggaren: Mer plats och bättre miljö med effektiv sophantering - Läs artikeln av Mattias Widell och Ida Svensson
Publicerat: Tisdag 19 April
Kan en anläggning som uppförts av flera fastighetsägare, och som används gemensamt utan stöd av servitut eller liknande markupplåtelse, inrättas till gemensamhetsanläggning? På grund av ett antal förbiseenden från lagstiftarens sida måste frågan besvaras nekande. Läs Joel Sandin Perssons artikel utifrån hans examensarbete
Publicerat: Måndag 18 April
Vi presenterar en av våra huvudtalare på #SBDAGARNA2016 - Carolina Neurath!
Publicerat: Fredag 15 April
Ur Samhällsbyggaren: Prata med varandra! Läs Anna Granath Hanssons debattartikel. Anna Granath Hansson är bostadsforskare på KTH.
Publicerat: Torsdag 14 April
Future City: Vinnare av Samhällsbyggarnas pris för Bästa förslag för minskad klimatpåverkan Viktor Rydberg skola Vasastan, Stockholm
Publicerat: Onsdag 13 April
Nytt på Samhällsbyggarbloggen - Varför är det så mycket fastighetstransaktioner?
Publicerat: Tisdag 12 April
Vill ni medverka på #SBDAGARNA2016! Samhällsbyggnadsdagarna är en tvådagars konferens med över 70 seminarier som äger rum 12-13 oktober på Stockholm Waterfront Congress Centre.
Publicerat: Måndag 11 April
Har ditt examensarbete det som krävs? Dags att skicka in ditt examensarbete!
Publicerat: Fredag 8 April
Social hållbarhet är nästa steg i hållbarhetsarbetet. Kom och fördjupa dig i begreppet och diskutera hur det kan användas i planeringen. Vilka metoder finns att tillämpa? Hur kan du mäta sociala effekter? Och hur planerar du för ett mer inkluderande samhälle? Ta reda på det under dessa två utvecklande dagar! Som medlem i Samhällsbyggarna har du 15 % rabatt på konferensen som anordnas av Teknologiskt institut. Ange bokningskod "Samhällsbyggarna"
Publicerat: Tisdag 5 April
Hur bygger vi ett hållbart samhälle? Vilka hinder gör att utvecklingen inte sker snabbare? Är det de hinder vi tror att det är, eller finns det andra förklaringar? Den 7 juli kl 11.00 arrangerar Samhällsbyggarna ett seminarium kring det hållbara samhället.
Publicerat: Måndag 4 April
Praktisera hos Samhällsbyggarna!
Publicerat: Fredag 1 April