Finlands årliga lantmäteridagar 8-9 mars 2016 i Jyväskylä Finland, med årsmöte för finska lantmäteriföreningen. Representanter för de nordiska föreningarna deltar i varandras årsmöten och inbjuds till varandras utbildningar.
Publicerat: Onsdag 30 Mars
Läs vad Samhällsbyggarnas vd Sara Haasmark skriver.
Publicerat: Tisdag 29 Mars
Googles chefsgeograf, Ed Parsons, är övertygad – det är geospatial analys i megaformat som ska göra dagens science fiction till morgondagens verklighet. – Revolutionen är nära. Klimatsmart stadsplanering och självkörande bilar är bara runt hörnet.
Publicerat: Onsdag 23 Mars
Med enhetliga grundläggande geodata i samma koordinat- och höjdsystem effektiviseras många samhällsprocesser som exempelvis planarbete, fastighetsbildning, bygglovshantering, miljö- och krisarbete samt byggande och förvaltning av hus och infrastruktur. Det här är något som samverkansprojektet Svensk geoprocess har tagit fasta på och arbetar för. Läs vad Thomas Lithén, Senior adviser, Geografisk information, Lantmäteriet skriver.
Publicerat: Tisdag 22 Mars
Vilken position kan Sverige ta som en attraktiv nation för utveckling av drönartjänster och vilka är de största användningsområdena idag och vilka kommer här näst? Nyligen samlades aktörerna inom drönarvärlden för att sprida kunskap om drönarnas potential och diskutera de regelverk som reglerar drönarteknikens användning
Publicerat: Måndag 21 Mars
Vi presenterar stolt våra moderatorer på SBDAGARNA2016!
Publicerat: Fredag 18 Mars
Digitaliseringen är den enskilt starkaste förändringsfaktorn i samhället fram till år 2025. Det anges bland annat i regeringens rapport ”Strategiska trender i globalt perspektiv – 2025: en helt annan värld.” Regeringen har också i och med bildandet av digitaliseringskommissionen slagit fast att ”Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter”.
Publicerat: Torsdag 17 Mars
Skolmåltider, äldrevård och trafikplanering. Nu gör allt fler myndigheter sina databaser tillgängliga för allmänheten. – Det mest intressanta med Öppna data är inte vilken data som publicerats, utan vilken data som verkligen används.
Publicerat: Onsdag 16 Mars
BIM är på väg genom hela anläggningsbranschen. Och i täten för utvecklingen går Trafikverket. – BIM förändrar vårt sätt att arbeta genom hela anläggningens livscykel. Det är en resa som tar tid och måste mogna fram. Men nu är vi igång på allvar och cirka 2020 räknar vi med att BIM används fullt ut i hela vår anläggning, säger Ingemar Lewén, som är förvaltningsledare och den som har huvudansvaret för införande av BIM på Trafikverket.
Publicerat: Tisdag 15 Mars
Ett detektivarbete på hög nivå. Så beskriver Mats Svensson, affärsutvecklare på Tyréns, arbetet med TRUST, ett projekt som handlar om att göra strukturerna under jord mer transparenta – både för att kunna bygga effektivt under mark och för att bygga säkert ovanpå.
Publicerat: Måndag 14 Mars
SVERIGES BÄSTA SENIORBOSTÄDER – SÅ HÄR SKA DE BYGGAS
Publicerat: Måndag 14 Mars
På en yta av 75 hektar i nordöstra Lund byggs just nu den unika ESS-anläggningen för materialforskning. Det kommer att bli ett tvärvetenskapligt forskningscentrum med världens mest kraftfulla neutronkälla. Markarbetena startade våren 2014 och det mer avancerade grundläggningsarbetet, betongpålningen, började ett år senare.
Publicerat: Fredag 11 Mars
Samhällsbyggarnas vd Sara Haasmark skriver debattartikel tillsammans med Elisabeth Martin, Ordförande Open House Stockholm & VD Stockholms Byggmästareförening, Peter Santesson, Styrelseledamot Stockholms Byggnadsförening & VD Synk Arkitektur och Anders Johansson, styrelseledamot Samhällsbyggnadslänken vid KTH & prefekt för Arkitekturskolan, KTH
Publicerat: Torsdag 10 Mars
Årestugan - resultat från enkät och öppet medlemsmöte
Publicerat: Onsdag 9 Mars
Att se möjligheter genom forskningens framsteg på det digitala området och att överträffa kundens förväntningar i byggprojekt med hjälp av virtuell design och konstruktion. Det har varit huvudingredienserna i Veidekkes återkommande seminarier för att bidra till branschens utveckling.
Publicerat: Tisdag 8 Mars
Samhällsbyggarna utökas med en ny region -Välkommen Norra Norrland!
Publicerat: Måndag 7 Mars
Att föreslå förändringar, förnyelse och utveckling, att ifrågasätta invanda mönster och tankesätt, att tro att det går att göra saker annorlunda och bättre. Är inte alltid populärt. Eller låt mig omformulera mig. Förändring tycks många gånger alltid vara fel sak att föreslå.
Publicerat: Fredag 4 Mars
Digitaliseringen pågår för fullt i bygg- och fastighetssektorn. Nya digitala arbetssätt och BIM öppnar för nya möjligheter att bygga mer hållbart ur alla aspekter, effektivisera på ett engagerande och involverande sätt. Projektledningen har en avgörande roll för att se till att dessa möjligheter blir verklighet, att nya digitala arbetssätt och BIM integreras i projektets traditionella arbetssätt, organisation, strukturer och processer.
Publicerat: Torsdag 3 Mars
I betänkandet Bättre samarbete mellan stat och kommun - vid planering för byggande (SOU 2015:109) föreslår Planprocessutredningen ett antal åtgärder för att förenkla arbetet med detaljplanering och plangenomförande i kommunerna. .
Publicerat: Onsdag 2 Mars
Svensken är Yimby! Många års dålig erfarenhet av nybyggen och förtätningar, onda cirklar och brist på skönhet i nybyggen. Det är en dödlig cocktail för en stad och orsaken till att svensken kan verka Nimby när hon i själva verket är Yimby, säger Tobias Davidsson, tillsammans med fem medförfattare.
Publicerat: Tisdag 1 Mars