Cityomvandlingen i Stockholm var ett magnifikt crescendo på de stora planernas epok i svensk stadsplanering. Framtiden var en klart upplyst motorväg som skulle avverkas på snabbast möjliga tid. För målet om ett bättre samhälle hägrade vid horisonten, och dithän rörde sig samhället obevekligt. Och på den vägen skulle alla åka bil. Läs Lars Strömgrens senaste inlägg på Samhällsbyggarbloggen!
Publicerat: Torsdag 28 Januari
Är du nästa ordförande för region StorStockholm?
Publicerat: Torsdag 28 Januari
Lär dig utforma gaturummet! VGU-guiden är ett stöd för planerare, trafikutformare, projektörer och andra som är involverade i att utforma gaturum inom tätorter utifrån kraven i VGU. Den utgår från de råd och riktlinjer som formulerats i handboken Trafik för en attraktiv stad, TRAST, samt de krav och råd om mått som finns VGU 2015. VGU är frivillig att följa för kommunerna men är styrande för Trafikverket. Som stöd för val av principutformning respektive detaljutformning refererar VGU-guiden även till andra aktuella eller kompletterande råd och anvisningar som till exempel GCM-handboken från Sveriges Kommuner och Landsting.
Publicerat: Onsdag 27 Januari
Nu är det dags att åter öppna dörren till arbetsmarknadsdagen 2016 på KTH Haninge. År 2011 var första året för KHAD (KTH Haninges ArbetsmarknadsDag) som är en arbetsmarknadsmässa för alla program som finns på KTH Haninge (Byggproduktion, Byggteknik och Design, Elektroteknik och Datateknik). År 2012 fick vi även med master programmet Architectural Lightning Design som är tillbaka i år igen efter att har varit borta ett tag. KHAD kommer för den här gången att gå av stapeln tisdagen den 23:e februari 2016och arrangeras av Företagsgruppen, som är näringslivsansvarig organisation lokalt på KTH Haninges Ingenjörssektionen, vilket i sin tur är en del av THS(Tekniska Högskolans Studentkår)och THS Näringsliv. Mässan är förlagd till vårt utbildningscentrum, KTH Haninge (Riksäpplet). Genom att samla företagen på skolan skapas en personlig och avslappnad atmosfär där möten mellan studerande ingenjörer och branschföretag varvas med föredrag, samtalsintervjuer och mingel.
Publicerat: Tisdag 26 Januari
Samhällsbyggarna deltar på LAVA på Kungliga Tekniska Högskolan den 11 februari 2016
Publicerat: Måndag 25 Januari
Samhällsbyggarna medverkar på Branschdagen på Lunds Tekniska Högskolan 10 februari 2016.
Publicerat: Fredag 22 Januari
Kommunala trafiksäkerhetsprogram - ny skrift från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Publicerat: Fredag 22 Januari
Planeringen för årets Samhällsbyggnadsdagar är redan igång. Vill du veta vad som väntar dig? Se filmen om Samhällsbyggnadsdagarna!!
Publicerat: Torsdag 21 Januari
En hållbar handelspolicy - handelsutveckling i tätort. En ny skrift från SKL. Utvecklingen av handel är för många kommuner en viktig fråga. Handelsutvecklingen påverkar bland annat transporter, arbetsmarknad och attraktivitet. Ett digitalt program har tagits fram för planering av handelsetableringar. Målsättningen är att erbjuda ett stöd som bidrar till fler hållbara inköpsresor. Analysen utgår från varierande stadsstrukturer samt olika typer av aktörssamverkan och handelsetableringar. Skriften utgör ett stöd för användningen av det digitala programmet. Den innehåller också teori om handel och process för att lägga upp arbetet med att ta fram en handelspolicy.
Publicerat: Onsdag 20 Januari
Nytt år, Nytt nummer, Ny design! Samhällsbyggarnas medlemsblad har fått ett helt nytt utseende.
Publicerat: Tisdag 19 Januari
Kartläggning av leveranstrafik i tätort. Ny skrift från SKL. En effektiv leveranstrafik bidrar till tillgänglighet, framkomlighet, trafiksäkerhet och minskade luftföroreningar, bullernivåer och inte minst kostnader. Samtidigt finns begränsad samlad information om hur olika kartläggningar och mätningar av leveranstrafik inom en kommun kan genomföras. Denna handbok är till för dig som vill komma igång med gods- och leverantrafikarbetet. Skriften sammanfattar olika möjligheter till insamling av information om leveranstrafiken.
Publicerat: Tisdag 19 Januari
Styrmedelsbiblioteket -verktyg för gods i tätort. Ny skrift från SKL. De flesta sociala och ekonomiska aktiviteter som äger rum i en stad är beroende av godstransporter av något slag. Godsleveranser utgör således en förutsättning för att skapa en attraktiv stad. Samtidigt har godstransporter negativa effekter på stadslivet. Skriften har presenterar ett resonemang kring hur man kan arbeta med befintliga styrmedel för att genomföra åtgärder för godstransporter i tätort. Den innehåller även en genomgång av vilka effekter dessa kan tänkas få, liksom förslag på ett antal åtgärdspaket kopplat till önskade effekter. Skriften vänder sig framförallt till tjänstemän och politiker i kommuner, landsting och regioner.
Publicerat: Tisdag 19 Januari
Samhällsbyggarna är nu medlem i Stockholms klimatpakt.
Publicerat: Måndag 18 Januari
Samhällsbyggarna i samarbete med Svensk Byggtjänst om Cities Skylines på Openlab Stockholm. Den 23 januari arrangerar Openlab en Design Thinking workshop på temat "Cities: Skylines – Gaming för medborgardriven stadsutveckling" i samarbete med Svensk Byggtjänst, Paradox Interactive och Stockholm stad. Du som deltagare får arbeta i tvärvetenskapliga team med en riktig utmaning för staden och prototypa ut lösningarna i ett spel. Cities: Skylines är ett spel där du som medborgare ska få möjlighet att påverka och själv bygga vidare på områden i din stad. Är du student, forskare eller medborgare i Stockholm med ett stort intresse för stadsutveckling
Publicerat: Fredag 15 Januari
Samhällsbyggarna är utställare på konferensen Mobilitet och Beteende 2016 den 28 januari. Ett ändrat beteende är en av de viktigaste faktorerna för att vi ska resa hållbarare i framtiden och ha en fossiloberoende fordonsflotta i Sverige 2030.
Publicerat: Torsdag 14 Januari
Jullovet har kommit och gått. Jag spenderade det i ett hus i Skåne där generationer före har passerat. Närvaron av mina döda släktingar är högst påtaglig där – ärvda badrockar och möbler, fotografier, och känslan av att deras själar också gärna vistas där. Att få vistas på en plats där man själv har en historia är stärkande och ger en känsla av tillhörighet. - Läs nytt inlägg på Samhällsbyggarbloggen av Carline von Post, grundare av Stormig Poodle.
Publicerat: Torsdag 14 Januari
Future City-tävlingen är i gång! I Future City 2015/2016 deltar 35 skolor med nästan 2 000 elever från årskurs 6-9 över hela Sverige. De arbetar med samhällsbyggnad i Minecraft, uppsats och modell för att tävla om en plats i finalen den 13 april i Stockholm. Samhällsbyggarna delar ut ett pris i år.
Publicerat: Tisdag 12 Januari
Coeo Studentkonferens genomförs inte 2016. - Konferensen är ett helt nytt koncept och behöver mer tid för att alla inblandade ska hinna förbereda sig på bästa sätt säger Sara Haasmark, vd på Samhällsbyggarna. Vi kommer att se över de önskemål som finns och återkomma med information om fortsatt arbete så snart som möjligt. Coeo studentkonferens är en konferens för samhällsbyggnadssektorn, en interaktiv mötesplats för studenter och näringsliv, kommuner, myndigheter och andra intresserade.
Publicerat: Torsdag 7 Januari
SymbioCity - det svenska konceptet för framförallt miljömässigt och tekniskt hållbar stadsutveckling har framgångsrikt marknadsförts för främst högprofilerade exploateringsprojekt i tillväxtekonomier. Är det dags att ta sig an den nya utmaningen på hemmaplan i Sverige, där antalet bostadssökande ökar? Behöver vi i ett läge med allt fler människor som dels behöver en bra bostad och sysselsättning, men framförallt en inkludering i samhället, titta på möjligheterna att få ett nytt format för bostadsbyggande? Min tanke kring detta kom i början av oktober 2015 då media rapporterade om snabbt ökande flyktingströmmar, allt sämre boenden till ofta hutlösa priser för staten, likaväl som för vanliga svenska ungdomar.
Publicerat: Måndag 4 Januari