Storbritannien satsar på motorvägar som laddar elbilen medan man kör. KTH forskar om elektrisk asfalt. Och i Södertälje inleds till sommaren ett försök med en stadsbuss som trådlöst tar upp energi vid hållplatsen. Tre initiativ som kan minska den så kallade räckviddsångesten.
Publicerat: Fredag 18 December
Den amerikanska entreprenören och författaren Seth Godin skrev nyligen en bloggpost om infrastruktur: ”Investering i infrastruktur lönar sig alltid. Alltid. Inte bara för det mesta, utan vid varje enskild tidpunkt. Ibland tar återbetalningen lite längre tid än vad vi vill, ibland kan det finnas effektivare sätt att uppnå samma resultat.”
Publicerat: Fredag 18 December
När ägaren av en markockuperande byggnad är okänd blir markägaren helt beroende av myndigheternas välvilja.
Publicerat: Torsdag 17 December
BIM är på gång i hela anläggningsbranschen och längst fram i ledet går Trafikverket. Ett av de projekt som kommit längs är Förbifarten Stockholm – ett av Sveriges genom tiderna största infrastrukturprojekt. – Vi ser att det här är helt rätt väg att gå – för hela branschen. BIM ger ordning och reda genom hela projekten, med färre fel och bättre samordning, säger Jan Thorén, produktionsledare i Projekt Förbifart Stockholm.
Publicerat: Torsdag 17 December
Inom Studio 9 på Arkitekturskolan undersöker en grupp mastersstudenter hur infrastrukturprojekt kan ge nya möjligheter för arkitektur – som bostäder och andra verksamheter – och på vilka sätt detta kan ge upphov till nya former för urbant liv. Under året tittar man på olika former av infrastruktur, och i det första projektet som just är avslutat har studenterna arbetat med nästa del av Tvärbanan, från Norra Ulvsunda till Kista.
Publicerat: Torsdag 17 December
Lantmäteriet startar i höst en användargrupp kring den externa användningen av fastighetsinformation, både karta och register. Medverkar gör Sveriges kommuner & landsting, enskilda kommuner, länsstyrelsen, högskolor med flera. Syftet med gruppens arbete är dels att sprida information och kunskap om hur samhället kan använda fastighetsinformation på ett effektivt sätt, dels att lyssna till användarnas olika behov.
Publicerat: Onsdag 16 December
Bilden tydlig. Tiden är mogen för en bred diskussion om samhällsplaneringens framtid. Och i den diskussionen vill Lantmäteriet delta. Det menar Lantmäteriets generaldirektör Bengt Kjellson.
Publicerat: Onsdag 16 December
EU avslutade 2015 ett projekt med syfte att skapa förutsättningar för utbyte av erfarenheter om utbildningar och efterfrågan på arbetskraft inom den europeiska geodatasektorn.
Publicerat: Onsdag 16 December
Vi presenterar vår första Silverpartner till Coeo Studentkonferns 2016
Publicerat: Måndag 14 December
Vi har mycket kvar att göra Sara Haasmark, vd Samhällsbyggarna skriver i Samhällsbyggaren nr 6 2015
Publicerat: Måndag 14 December
Digitaliserade fastigheter är enkla offer. Läs vad Christoffer Börjesson på KTC Control AB skriver om digitaliseringen i fastighetsbranschen. Artikeln är publicerad i Samhällsbyggaren nr 6 2015.
Publicerat: Måndag 14 December
Nyss skakade många på huvudet och sa att det var omöjligt. Idag, bara några år senare, finns ett unikt system för bedömning av tusentals byggvaror ur ett miljöperspektiv. Systemet bidrar till att minimera användningen av potentiellt farliga ämnen i bygg- och fastighetsbranschen Nu tar Byggvarubedömningen nästa steg och inkluderar även social hållbarhet i systemet, bland annat med en gemensam uppförandekod.
Publicerat: Måndag 14 December
Hur sälja statens egendomar? Hur ser försäljningsprocessen ut för statliga förvaltningsmyndigheter som avyttrar fast egendom? Försäljningar ska genomföras till marknadsvärde och flertalet intressenter har företrädesrätt till förvärv. Kommuner har rätt att förvärva före fastighetsmarknadens övriga aktörer vid behov av egendom för samhällsbyggnadsändamål. Men vad innefattas inom detta ändamål och på vilket sätt måste kommunen styrka sitt behov?
Publicerat: Måndag 14 December
Vi presenterar vår tredje Guldpartner till Coeo Studentkonferens - Castellum!
Publicerat: Fredag 11 December
Tidiga Samtal med Peter Stein - Svensk demografi och fastighetsmarknader: Extrem demografisk utveckling blir normaltillstånd?
Publicerat: Torsdag 10 December
Carl Kristoffersson - ansvarar för Young professionals från och med idag!
Publicerat: Torsdag 10 December
Vi presenterar vår andra Guldpartner till Coeo Studentkonferens 2016 - NCC!
Publicerat: Torsdag 10 December
I år skänker vi en julgåva till UN Women nationell kommitté Sverige
Publicerat: Onsdag 9 December
Publicerat: Måndag 7 December
6 frågor till Jonas Mosskin psykolog, organisaionskonsult och frilanskribent på Organisationspsykologerna som är en av kursledarna på vår nya utbildning Att leda och genomföra hållbar förändring.
Publicerat: Fredag 4 December
Idag firar vi att det är fredag med att presentera presenterar stolt den första av våra Guldpartners, nämligen Newsec!
Publicerat: Fredag 4 December
FNs internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor inföll i onsdags den 25 november. Tyvärr har det undgått stora delar av den svenska befolkningen då svensk media valde att inte uppmärksamma dagen eller kampanjen Orange the World. Medias frånvaro uppmärksammades under måndagen av Carina Bergfeldt på Aftonbladet då hon även nämner hur dagen benämnts som en ”låtsatshögtid”. Läs vad Jacqueline Helstedt, UN Women nationell kommitté Sverige skriver på Samhällsbyggarbloggen.
Publicerat: Torsdag 3 December
Hans Lind, professor i fastighetsekonomi på Kungliga Tekniska Högskolan, bloggar om lönsamhet, hyror och projektkostnader.
Publicerat: Tisdag 1 December