Storbritannien satsar på motorvägar som laddar elbilen medan man kör. KTH forskar om elektrisk asfalt. Och i Södertälje inleds till sommaren ett försök med en stadsbuss som trådlöst tar upp energi vid hållplatsen. Tre initiativ som kan minska den så kallade räckviddsångesten.
Publicerat: Fredag 18 December
Den amerikanska entreprenören och författaren Seth Godin skrev nyligen en bloggpost om infrastruktur: ”Investering i infrastruktur lönar sig alltid. Alltid. Inte bara för det mesta, utan vid varje enskild tidpunkt. Ibland tar återbetalningen lite längre tid än vad vi vill, ibland kan det finnas effektivare sätt att uppnå samma resultat.”
Publicerat: Fredag 18 December
När ägaren av en markockuperande byggnad är okänd blir markägaren helt beroende av myndigheternas välvilja.
Publicerat: Torsdag 17 December
BIM är på gång i hela anläggningsbranschen och längst fram i ledet går Trafikverket. Ett av de projekt som kommit längs är Förbifarten Stockholm – ett av Sveriges genom tiderna största infrastrukturprojekt. – Vi ser att det här är helt rätt väg att gå – för hela branschen. BIM ger ordning och reda genom hela projekten, med färre fel och bättre samordning, säger Jan Thorén, produktionsledare i Projekt Förbifart Stockholm.
Publicerat: Torsdag 17 December
Inom Studio 9 på Arkitekturskolan undersöker en grupp mastersstudenter hur infrastrukturprojekt kan ge nya möjligheter för arkitektur – som bostäder och andra verksamheter – och på vilka sätt detta kan ge upphov till nya former för urbant liv. Under året tittar man på olika former av infrastruktur, och i det första projektet som just är avslutat har studenterna arbetat med nästa del av Tvärbanan, från Norra Ulvsunda till Kista.
Publicerat: Torsdag 17 December
Lantmäteriet startar i höst en användargrupp kring den externa användningen av fastighetsinformation, både karta och register. Medverkar gör Sveriges kommuner & landsting, enskilda kommuner, länsstyrelsen, högskolor med flera. Syftet med gruppens arbete är dels att sprida information och kunskap om hur samhället kan använda fastighetsinformation på ett effektivt sätt, dels att lyssna till användarnas olika behov.
Publicerat: Onsdag 16 December
Bilden tydlig. Tiden är mogen för en bred diskussion om samhällsplaneringens framtid. Och i den diskussionen vill Lantmäteriet delta. Det menar Lantmäteriets generaldirektör Bengt Kjellson.
Publicerat: Onsdag 16 December
EU avslutade 2015 ett projekt med syfte att skapa förutsättningar för utbyte av erfarenheter om utbildningar och efterfrågan på arbetskraft inom den europeiska geodatasektorn.
Publicerat: Onsdag 16 December
Vi presenterar vår första Silverpartner till Coeo Studentkonferns 2016
Publicerat: Måndag 14 December
Vi har mycket kvar att göra Sara Haasmark, vd Samhällsbyggarna skriver i Samhällsbyggaren nr 6 2015
Publicerat: Måndag 14 December
Digitaliserade fastigheter är enkla offer. Läs vad Christoffer Börjesson på KTC Control AB skriver om digitaliseringen i fastighetsbranschen. Artikeln är publicerad i Samhällsbyggaren nr 6 2015.
Publicerat: Måndag 14 December
Nyss skakade många på huvudet och sa att det var omöjligt. Idag, bara några år senare, finns ett unikt system för bedömning av tusentals byggvaror ur ett miljöperspektiv. Systemet bidrar till att minimera användningen av potentiellt farliga ämnen i bygg- och fastighetsbranschen Nu tar Byggvarubedömningen nästa steg och inkluderar även social hållbarhet i systemet, bland annat med en gemensam uppförandekod.
Publicerat: Måndag 14 December
Hur sälja statens egendomar? Hur ser försäljningsprocessen ut för statliga förvaltningsmyndigheter som avyttrar fast egendom? Försäljningar ska genomföras till marknadsvärde och flertalet intressenter har företrädesrätt till förvärv. Kommuner har rätt att förvärva före fastighetsmarknadens övriga aktörer vid behov av egendom för samhällsbyggnadsändamål. Men vad innefattas inom detta ändamål och på vilket sätt måste kommunen styrka sitt behov?
Publicerat: Måndag 14 December
Vi presenterar vår tredje Guldpartner till Coeo Studentkonferens - Castellum!
Publicerat: Fredag 11 December
Tidiga Samtal med Peter Stein - Svensk demografi och fastighetsmarknader: Extrem demografisk utveckling blir normaltillstånd?
Publicerat: Torsdag 10 December
Carl Kristoffersson - ansvarar för Young professionals från och med idag!
Publicerat: Torsdag 10 December
Vi presenterar vår andra Guldpartner till Coeo Studentkonferens 2016 - NCC!
Publicerat: Torsdag 10 December
I år skänker vi en julgåva till UN Women nationell kommitté Sverige
Publicerat: Onsdag 9 December
Publicerat: Måndag 7 December
6 frågor till Jonas Mosskin psykolog, organisaionskonsult och frilanskribent på Organisationspsykologerna som är en av kursledarna på vår nya utbildning Att leda och genomföra hållbar förändring.
Publicerat: Fredag 4 December
Idag firar vi att det är fredag med att presentera presenterar stolt den första av våra Guldpartners, nämligen Newsec!
Publicerat: Fredag 4 December
FNs internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor inföll i onsdags den 25 november. Tyvärr har det undgått stora delar av den svenska befolkningen då svensk media valde att inte uppmärksamma dagen eller kampanjen Orange the World. Medias frånvaro uppmärksammades under måndagen av Carina Bergfeldt på Aftonbladet då hon även nämner hur dagen benämnts som en ”låtsatshögtid”. Läs vad Jacqueline Helstedt, UN Women nationell kommitté Sverige skriver på Samhällsbyggarbloggen.
Publicerat: Torsdag 3 December
Hans Lind, professor i fastighetsekonomi på Kungliga Tekniska Högskolan, bloggar om lönsamhet, hyror och projektkostnader.
Publicerat: Tisdag 1 December
"Jag räknar in en hel del i den hållbara staden. Mer än gröna tak och tätt byggda hus. Mer än säkra cykelvägar och en kollektivtrafik en kan lita på i morgon- trafiken på väg till arbetet." Sara Haasmark, vd Samhällsbyggarna skriver krönika i det nya forumet Hållbar stad!
Publicerat: Måndag 30 November
Idag är internationella dagen mot våld mot kvinnor. Dagen instiftades av FNs generalförsamling 1999 som en påminnelse om Deklarationen om avskaffande av våld mot kvinnor. I resolutionen slog man fast att våld mot kvinnor är ett hinder för jämställdhet i samhället i juridisk, social, politisk och ekonomisk mening. Våld mot kvinnor är enligt resolutionen handlingar som orsakar fysisk, sexuell eller psykologisk skada, både om det sker i det offentliga eller i privata sammanhang. Läs inlägget som Nina Rung och Peter Svensson, grundare av Huskurage skrivit. Huskurage är en våldspreventiv metod för att förebygga och förhindra våld i nära relation genom att få grannar att agera.
Publicerat: Måndag 30 November
Idag startar COP21 klimatkonferensen i Paris! Mellan den 30 november och 11 december pågår konferensen då ledare från ett stort antal länder ska fatta beslut för att hålla temperaturökningen under 2 grader. Tyvärr har de klimatplaner som skickats in av drygt 150 länder innan konferensen inte lyckats åstadkomma tillräckliga åtgärder för att lyckas med 2-graders målet. Det krävs mer.
Publicerat: Måndag 30 November
Göran Cars -nytt avsnitt på Samhällsbyggarnas podcast!
Publicerat: Måndag 30 November
Samhällsbyggarna Väst genomförde branschdag på Chalmers den 17 nov.
Publicerat: Onsdag 25 November
Samhällsbyggarna Väst deltog på VARM den 24 november. Med en studentlounge bjöd Samhällsbyggarna Väst på fika i en lugn avslappnad atmosfär bredvid mässans intensiva sorl där nätverkandet pågick intensivt i syfte att finna praktik, examensarbete eller en anställning från studenternas synvinkel och intressanta kandidater från arbetsgivarnas synvinkel.
Publicerat: Onsdag 25 November
Vad gör vi för att minska vår klimatpåverkan? Läs vad vår vd Sara Haasmark skriver inför klimatförhandlingarna i Paris.
Publicerat: Onsdag 25 November
Möt Sveriges Framtida Samhällsbyggare den 7-8 april! Coeo -Sveriges största konferens för studenter inom Samhällsbyggnad.
Publicerat: Måndag 23 November
Igår delade Sara Haasmark, vd Samhällsbyggarna ut pris på Betonggalan till årets unga talang ung & tung.
Publicerat: Fredag 20 November
Helt okej att kopiera saker- Sara Haasmark medverkari Fastighetsnytts senaste podcastavsnitt.
Publicerat: Torsdag 19 November
Future City är där skola och näringsliv möts och bygger framtidens stad. Future City är en ämnesöverskridande tävling för årskurs 6-9. I Future City möts skola och näringsliv för att bygga framtidens stad. Uppgiften kräver bland annat kreativitet, lagarbete och förmåga att lösa problem.
Publicerat: Måndag 16 November
Cirkulär ekonomi styr mot hållbarhet Hur ska vi göra för att lämna över en bättre värld till våra barn? Den frågan håller Anders Wijkman, sedan januari ordförande i Miljömålsberedningen, på att utreda. - Helt klart är att vi inte kan fortsätta att bete oss som nu - som om jorden vore ett oändligt skafferi och en oändlig soptunna. Om vi ska nå våra miljömål krävs radikala förändringar och ekonomisk styrning. Inte minst i bygg- och fastighetsbranschen.
Publicerat: Torsdag 12 November
Publicerat: Onsdag 11 November
Sara Haasmark, vd Samhällsbyggarna delar ut pris på Betonggalan 2015 i kategorin Ung & tung.
Publicerat: Onsdag 11 November
Sara Haasmark, vd Samhällsbyggarna bloggar om grenkontakter och deras möjlighet att få oss att välja rätt.
Publicerat: Onsdag 11 November
Samhällsbyggarna erbjuder nu medlemmarna studieresor 2016 till Reykjavik i april och i november till Hong Kong med möjlighet att förlänga resan till Australien.
Publicerat: Tisdag 10 November
Den 6 november samtalade Kerstin af Jochnick om det ekonomiska läget och aktuell penningpolitik under Tidiga samtal. Tidiga samtal är en seminarieserie som tagits fram av Samhällsbyggarna, Byggherrarna och Fastighetsägarna tillsammans. Tomas Ernhagen, chefekonom på Fastighetsägarna leder dessa samtal som är tänkta att låta de medverkande få utveckla sina resonemang för att få ut en djupare förståelse för den aktuella frågan.
Publicerat: Måndag 9 November
Hur snabbt kan vi ändra våra beteenden? Niclas Ihren, Expert på trender och strategier för hållbar utveckling, skriver om beteenden och frågar sig hur snabbt vi kan förändra dem.
Publicerat: Tisdag 3 November
Nu finns Samhällsbyggarna även på Instagram!
Publicerat: Torsdag 29 Oktober
Den internationella flickdagen är viktig för samhällsbyggnadssektorn. Sara Haasmark, vd Samhällsbyggarna skriver i Byggvärlden.
Publicerat: Torsdag 29 Oktober
Hur kan vi bidra till ett bättre samhälle? Vd Sara Haasmark skriver i Samhällsbyggaren.
Publicerat: Onsdag 28 Oktober
Hållbar fastighetsförvaltning - ett framtidsyrke i samhällsbyggnadssektorn. Jan Wejdmark skriver i Samhällsbyggaren.
Publicerat: Onsdag 28 Oktober
Var ligger Syria-town? Gustav Stenbeck, hållbarhetschef på Nordic Choice Hotels, skriver i Samhällsbyggarbloggen om homogeniteten i våra städer.
Publicerat: Tisdag 27 Oktober
Lillemor Hult skriver i Samhällsbyggarbloggen om utvecklingen av hemmen som omsorgsplatser i den allt större gruppen äldre i samhället.
Publicerat: Tisdag 20 Oktober
Enligt den rapport som Svensk Byggtjänst släppte 19 oktober oroar sig 82 procent av unga i byggbranschen över jobbet. Dålig sömn är ofta tecken på oro och stress. Svensk Byggtjänst frågade därför yrkesverksamma inom byggbranschen hur deras nattsömn såg ut. Rapporten visar att det finns en tydlig signal om att många ligger vakna på nätterna och grubblar på jobbet. I åldersgruppen 25-35 år anger hälften att de ofta ligger vakna och 82 procent ofta eller ibland.
Publicerat: Tisdag 20 Oktober
Tack för i år! Vi ses på Samhällsbyggnadsdagarna 2016! Med 9 parallella seminariespår och fler än 60 seminarier hoppas vi att dagarna bjöd på mycket kunskap, inspiration, mingel, nya kontakter, utbyten av erfarenheter, många skratt och även nya insikter.
Publicerat: Måndag 19 Oktober
Sara Haasmark, vd Samhällsbyggarna skriver i Fastighetsnytt om att information behöver vara tidig, tydlig och konkret. #Sverigetillsammans
Publicerat: Fredag 16 Oktober
Publicerat: Torsdag 15 Oktober
Publicerat: Torsdag 15 Oktober
Publicerat: Onsdag 14 Oktober
Publicerat: Onsdag 14 Oktober
Bostadsbristen - Behovet av nya bostäder i Sverige är extremt. Det råder ingen tvekan om behovet av att öka takten i byggandet. Men i jakten på nya bostäder får vi inte begå samma misstag som gjordes när miljonprogrammets bostäder byggdes. VD Sara Haasmark skriver i Dagens Samhälle idag.
Publicerat: Onsdag 14 Oktober
Dagens inlägg är skrivet av Johanna Grant, ordförande i Gröna bilister, och Johanna skriver om fossilfri bilism i Samhällsbyggarbloggen. På Samhällsbyggarna vill vi se en ökad samverkan, fler goda idéer och fler kloka huvuden som slås ihop. Ja inte bokstavligt då, men vi vill att att fler berättar om sina dagliga utmaningar och möjligheter. Vi vill låta både proffstyckare och vanliga tyckare komma till tals. Därför har vi startat Samhällsbyggarbloggen.
Publicerat: Tisdag 13 Oktober
Samhällsbyggarna deltog genom vd Sara Haasmark på den nationella samlingen Sverige tillsammans dit många representanter kallats av regeringen med Stefan Löfven.
Publicerat: Måndag 12 Oktober
Äntligen har branschen på allvar fått upp ögonen för samhällsfastigheter. Sara Haasmark, vd på Samhällsbyggarna skriver i Framtidens Fastigheter, bilaga i SvD 9/10-15
Publicerat: Lördag 10 Oktober
Nordic Built Cities är ett initiativ från Nordiska Ministerrådet för att främja innovation på stadsbyggnadsområdet. Nu lanseras en tävling för att sätta fokus på detta. Nordic Built Cities Challenge arrangeras av Nordic Innovation, på uppdrag av Nordiska Ministerrådet
Publicerat: Fredag 9 Oktober
Ännu en Samhällsbyggarfilm upplagd! Vi vill sprida information om allt som rör Samhällsbyggnadssektorn. Därför kommer vi lägga upp filmer, både sådana som vi själva tar fram och andra filmklipp som vi tycker utvecklar, informerar, utbildar eller inspirerar inom samhällsbyggnad.
Publicerat: Torsdag 8 Oktober
Samhällsbyggarnas VD Sara Haasmark intervjuad av BetongTV
Publicerat: Torsdag 8 Oktober
Tredje Samhällsbyggarfilmen finns upplagd! Den handlar om Fastighetsvärdering.
Publicerat: Torsdag 1 Oktober
Bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan presenterade idag ett nytt lagförslag för att snabba på planprocessen genom att snabba på överklagandeprocessen.
Publicerat: Torsdag 1 Oktober
Vi måste inse vidden av klimatförändringarna! Vår vd Sara Haasmark skriver om det som redan sker beroende på klimatförändringar.
Publicerat: Onsdag 30 September
Skapa förutsättningar för cykeln som samhällsbyggare! Lars Strömgren, ordförande på Cykelfrämjandet skriver på Samhällsbyggarbloggen, om utmaningarna för framtidens samhällsbyggande och om cykeln som en av lösningarna.
Publicerat: Tisdag 29 September
Susanna Elfors är konsult inom resiliens och hållbar stadsutveckling och hon kämpar för att utveckla bygg- och fastighetsbranschen så att den blir mer hållbar. För att nå dit ägnar hon sig åt att utbilda företag samt deltar i och utveckla. Läs vår intervju med Susanna Elfors
Publicerat: Måndag 28 September
Nu börjar vi med Samhällsbyggarfilmer! Vi vill sprida information om allt som rör samhällsbyggnadssektorn. Därför kommer vi lägga upp filmer, både sådana som vi själva tar fram och andra filmklipp som vi tycker utvecklar, informerar, utbildar eller inspirerar inom samhällsbyggnad. Andra filmen vi lägger upp handlar om Fastighetsvärdering - en introduktion.
Publicerat: Torsdag 24 September
Den internationella branschorganisationen FIG (International Federation of Surveyors) arrangerar till våren en spännande konferens på Nya Zeeland, dit alla medlemmar i Samhällsbyggarna är välkomna.
Publicerat: Onsdag 23 September
Bli medlem i Samhällsbyggarna! Från och med nu och fram till oktober bidrar vi med 100 kr till UNHCR för varje ny medlem.
Publicerat: Onsdag 23 September
På Samhällsbyggarna vill vi se en ökad samverkan, fler goda idéer och fler kloka huvuden som slås ihop. Ja inte bokstavligt då, men vi vill att att fler berättar om sina dagliga utmaningar och möjligheter. Vi vill låta både proffstyckare och vanliga tyckare komma till tals. Därför har vi startat Samhällsbyggarbloggen. Vårt fjärde inlägg kommer från Helena Olsson, näringspolitisk analytiker på Fastighetsägarna Stockholm.
Publicerat: Tisdag 22 September
Boverket har tagit fram en handledning för kommuner och länsstyrelser för att få in hållbarhet i översiktsplanen.
Publicerat: Måndag 21 September
Vi vill sprida information om allt som rör samhällsbyggnadssektorn. Därför kommer vi lägga upp filmer, både sådana som vi själva tar fram och andra filmklipp som vi tycker utvecklar, informerar, utbildar eller inspirerar inom samhällsbyggnad. Första filmen handlar om fastighetsvärdering och marknadsvärdebedömning.
Publicerat: Torsdag 17 September
Samhällsbyggarna har varit på Business Arena idag. Dagen har innehållit många intressanta seminarier, trevliga möten och även ett deltagande i paneldebatt kring jämställdhet för VD Sara Haasmark.
Publicerat: Onsdag 16 September
Mattias Goldmann, VD för den gröna och liberala tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet, skriver dagens inlägg i Samhällsbyggarbloggen.
Publicerat: Tisdag 15 September
Bostäder, medicinsk vård och mat. Det är grundläggande för att återställa tryggheten efter ett krig. Men trygghet finns också i kulturbyggnader och monument, eftersom de representerar kulturarv och identitet. – Därför var det så viktigt att åter bygga upp de symbolbyggnader som varit måltavla under inbördeskriget i Bosnien, säger arkitekten Tina Wik, som ledde delar av den svåra återuppbyggnaden i landet.
Publicerat: Måndag 14 September
Samhällsbyggarna springer Topploppet 19 september och stödjer samtidigt World Childhood Foundation.
Publicerat: Söndag 13 September
I takt med att storstäderna växer blir trafiksituationen allt mer ohållbar. Vissa städer lyckas dock ställa om till större andel cyklister och får en trafik som flyter smidigare. Vad krävs för att få stadsborna att välja cykeln? Vi kikar på det svenska föredömet: Malmö.
Publicerat: Lördag 12 September
Sara Haasmark skriver ett inlägg i Byggvärlden angående den rapport som stiftelsen Allbright släppte i veckan: Sökes: 220 kvinnor - En kartläggning av likriktningen i svenska börsbolagsstyrelser
Publicerat: Fredag 11 September
Varför göra fult när man kan göra snyggt? Det frågade sig Karolina Keyzer redan som barn. I dag är hon stadsarkitekt i Stockholm och värnar om stadens arkitektoniska kvaliteter. – Kvalitet är att tänka efter före – hela tiden.
Publicerat: Torsdag 10 September
Risken är stor att fastighetsägare på landsbygden inte får ersättning för fiberkablarna som dras över fastigheten när utbyggnaden sker via lokala byalag. Vad händer i framtiden om fastighetsägaren skadar fiberledningarna? Det undrar Mats Lundevaller, auktoriserad lantbruksvärderare på Forum Fastighetsekonomi.
Publicerat: Onsdag 9 September
Karolina Lisslö, generalsekreterare för Mattecentrum, skriver ett inlägg om matematikens betydelse för utvecklingen.
Publicerat: Tisdag 8 September
Vår vd Sara Haasmark skriver i Fastighetstidningen om att det är dags att agera nu. Att vi står inför ett ödesår för vår planet.
Publicerat: Måndag 7 September
Samhällsbyggarna stöttar UNHCR och deras arbete för att hjälpa utsatta människor på flykt undan krig och förföljelse.
Publicerat: Söndag 6 September
Publicerat: Fredag 4 September
Sara Haasmark skriver i Fastighetsnytt om samverkan och medborgardialog och att det är viktigt att experter och kommuninvånare tas in i ett tidigare skede.
Publicerat: Torsdag 3 September
Publicerat: Tisdag 1 September
Publicerat: Tisdag 21 April
Publicerat: Måndag 26 Januari