IT-sektionens nyhetsbrev

Nu växer BIM

Byggindustrins nummer 34 år 2012 ger en utmärkt översikt 


Byggindustrin har intervjuat ett stort antal personer från många företag om användningen av BIM.
Byggare, arkitekter och andra projektörer och konsulter m.fl. berättar om vad man gjort, möjligheter, saker att tänka på mm.

 

Ledaren på sid 2 samt flera artiklar på sid 16 – 26 och 32 – 33 ger en nyanserad och bred bild av många aspekter.

Länken till nummer 34 finns här.

 

 

 

BIM i statlig förvaltning och byggande

Akademiska hus AB, Fortifikationsverket, Riksdagsförvaltningen, Specialfastigheter Sverige AB och Statens Fastighetsverk

 

’tillsammans främjar vi utvecklingen och användandet av BIM i förvaltning och byggobjekt,

 

Se pressmeddelande

http://www.openbim.se/documents/OpenBIM/Pressmeddelanden/externa/121025_PM_Statlig_BIM.pdf

 

 

 

Se vad du vill i tre dimensioner

Just nu revolutioneras byggsektorn. Med BIM, Byggnads-

InformationsModeller, läggs alla ritningar samman i en

enda modell av en fastighet. All information samlas och

kan visas i digitala 3D-bilder som alla kan förstå.

 

Läs en artikel i Locums kundtidning RUM

 

http://www.locum.se/upload/Om%20Locum/Locum%20Rum/Locum%20Rum%203%202012/Rum_nr_3_2012_BIM.pdf

 

 

Seminarium inom projektet "Strategisk Agenda ICT-BIM"

Den 7 februari 2013 kl 13 – 16.30 arrangeras ett seminarium inom det VINNOVA-finansierade projektet "ICT-BIM för bättre produkter och processer". Syftet är att få in synpunkter på det preliminära resultatet. En bred uppslutning eftersträvas från alla sektorns aktörer. Ingen kostnad för deltagandet.

Program och anmälningsformulär finns på IQ Samhällsbyggnads webbplats.

 

 

Virtuellt byggande ledstjärna när nya Slussen växer fram

Slussenprojektet använder BIM i sitt arbete - Se  Infoblad på OpenBIMs hemsida.

 

OpenBIM bidrar till branschens utveckling på många sätt
www.openbim.se finns mycket att ta del av:

Reservera den 22 april efter lunch för ett större seminarium.

 

 

SBUFs filmer på YouTube

 

Det finns nu ca 16 filmer från SBUF på  www.youtube.com  och fler kommer - sök på SBUFse så ser du dem samlat. Det finns filmer om tekniska utföranden, arbetssätt, BIM etc

En av de aktuella filmerna heter Visuell planering. Peab visar på ca 6 minuter hur man engagerar alla berörda med enkla metoder för planering.


Rapporter om arbetsmiljö

Två nya rapporter med arbetsmiljö som tema finns nu på www.sbuf.se under projektregister och fyll i projektnummer i sökord.

Säkerhet på bygget med BIM – projekt nr 12 505 - visar hur man i projekteringsskedet med hjälp av BIM, byggnadsinformationsmodeller, kan ta hänsyn till arbetsmiljön på bygget.

K1- En ritning för ökad säkerhet på arbetsplatsen – projekt nr 12 589 - Målet är att ta fram en säkerhetsritning och ett förslag på arbetssätt som uppmärksammar moment på ritningen som kan innebära en säkerhetsrisk under produktionen.

 

 

                                                                                     

Virtuella installationer BIM för installatörer – fortsättning

Resultaten från SBUF-projektet BIM för installatörer är starten på ett projekt som skall ge handböcker mm som grund för införande av BIM med avseende på installationer. En kort skrift och en film finns som vi berättade i förra nyhetsmailet på www.vvsforetagen.se under branschutveckling - Virtuell produktionsplanering

 

NVS, Bravida och VVS-företagen, Skanska Installation, Energivärden, Carl Hansson, YIT, Locum, Einar Mattsson, Zengun, NEA och Sydtotal driver detta projekt för att öka kunskapen om bygginformationsmodellering – BIM – och vad installationsbranschen kan dra för nytta av detta i pågående byggen och under drift och förvaltning. Det kommer att spara både tid och kostnader när alla aktörer på bygget är involverade redan på konstruktionsstadiet.

 

Målet är att göra installationsföretag mer konkurrenskraftiga och attraktiva.

 

Projektet började våren 2012 och kommer att t.o.m. början på 2014 omsätta erfarenheterna i praktiska byggprojekt för att förbättra arbetssätt och stimulera programvaruleverantörer att leverera bättre programvaror till nytta för installationsföretagen.

 

Frågor kan ställas till projektledaren Carl-Erik Brohn carl-erik.brohn@telia.com eller 070 557 11 49.

 

 

Utveckling och spridning av elektroniska affärer i byggsektorn.
Här är några nyheter att observera:

Se en film på 9 minuter om e-handel i byggbranschen

Portalen e-Build ökar
Antalet företag som anslutits till portalen har passerat 5000.

Anläggningsprojekt i mål med ny standard
Standard för anläggningstransporter mm
Standarden ska användas mellan bygg- och anläggningsföretag och deras leverantörer av åkeri- och maskintjänster. På BEAst webbplats finns slutrapporten från projektet, processbeskrivning och meddelandestandard för nedladdning.

Effektivare varuförsörjning
Standard för logistik till och på en byggarbetsplats
Hösten 2012 startade projektet Effektivare varuförsörjning med mål att effektivisera hanteringen av varor till och inom en byggarbetsplats. Projektet kommer att pågå hela 2013 och kommer därefter att övergå i pilotprojekt.

Medverkande företag i arbetsgruppen är NCC, Peab, Skanska, Bravida, Ahlsell, Byggbeslag, Beijer Byggmaterial, Inwido/Elitfönster, Logiq, Olivetree Solutions, Tradehawk och PostNord Logistik TPL.

Se hemsidan under projekt.

Kurser i e-affärer
Kurser kommer under våren 2013. Se hemsidan under seminarier.
Om du anger vid anmälan att du är medlem i Samhällsbyggarna så får du delta för halva priset!


Mer information på hemsidan
Hemsidan med bl.a. nyhetsbrev ger dig mer information
www.beast.se

 

Publicerat: Onsdag 23 Januari