Medlemsavgifter 2017

flicka

 

Kategori

Avgift

Ordinarie medlem 600 kr
Senior medlem (fr.o.m. det år du fyller 66 år) 350 kr
Yrkesverksam första fem åren efter studierna 350 kr
Student Gratis

 

I medlemsavgiften ingår Samhällsbyggaren och Medlemsbladet.