Samhällsbyggarnas Årsmöte 19 maj 2020

Tisdag 19 Maj kl 14:00

 

Region: Sverige

Plats: Samhällsbyggarna, Vasagatan 16 Stockholm

 

dag (1)

Dag Björklund, ordförande Samhällsbyggarna

 

Program

Kl 14.00 fika & mingel

 

Kl 14.30 FIG

 

Talare: Mikael Lilje, Lantmäteriet

 

 

lantm 

kl 15.00 Berättelse om projektet Lantmätare – yrke utan gränser

 

ewa

 

Talare: Ewa Swensson

 

För att förstå sin samtid måste man kunna sin historia. För att öka kunskapen om lantmätaryrkets förändring och hur vägen dit var har vi inom ramen för ett projekt inom lantmäterihistoriska sektionen samlat in berättelser från ett antal äldre lantmätare som berättar som sin yrkeskarriär. Berättarna har valt hur de vill beskriva sin bakgrund, enstaka berättelser eller mera omfattande om metod- och/eller teknikutvecklingen. Berättelserna är allt från tre till nära tjugo sidor. 

 

Två berättelser per vecka flaggas upp i de veckovisa nyhetsbreven. Berättelserna läggs också in i Samhällsbyggarbloggen, oftast i slutet av veckan före de finns i nyhetsbrevet. Adressen till bloggen är:

https://www.samhallsbyggarbloggen.se/category/lantmaterihistoriska-sektionen/

 

Ewa Swensson kommer att berätta mera om projektet som pågått under mer än ett år. 

Insamling av berättelser från äldre lantmäteriutbildade har skett under ca ett år.

 

 

 

Moderator: Helena Tellberg, Peab

 

  

Kl 15.30 Årsmötet öppnar

Vid årsmötet har varje medlem en röst. Frånvarande medlem kan i skriftlig fullmakt utse annan medlem att företräda sig och sin röst. Ingen medlem får därvid företräda fler än en annan medlem.

 

Kallelse 

Föredragningslista

Årsredovisning 

Budget 2020 och 2021

Verksamhetsplan

Styrelsens förslag till medlemsavgift 2021

Valberedningens förslag 2020

 

Anmälan görs till info@samhallsbyggarna.org senast den 11 maj.