Samhällsbyggarnas Årsmöte 19 maj 2020

Tisdag 19 Maj kl 15:00

 

Region: Sverige

Plats: Samhällsbyggarna, Vasagatan 16 Stockholm

 

dag (1)

Dag Björklund, ordförande Samhällsbyggarna

 

Program

Kl 14.00 fika & mingel

 

Kl 14.30 FIG

 

Talare: Mikael Lilje, Lantmäteriet

 

Moderator: Helena Tellberg, Peab

 

  

Kl 15.00 Årsmötet öppnar

Vid årsmötet har varje medlem en röst. Frånvarande medlem kan i skriftlig fullmakt utse annan medlem att företräda sig och sin röst. Ingen medlem får därvid företräda fler än en annan medlem.

 

Kallelse 

Föredragningslista

Årsredovisning 

Budget 2020 och 2021

Verksamhetsplan

Styrelsens förslag till medlemsavgift 2021

Valberedningens förslag 2020

 

Anmälan görs till info@samhallsbyggarna.org senast den 11 maj.