Kurs: Brandskyddsföreningen, Instruktörsutbildning Heta arbeten

Måndag 25 Maj kl 09:00

 

Region: 

Plats: Distansutbildning

 

Heta Arbeten®, distansutbildning

Instruktor _heta _web _546x 307px

 

Heta arbeten är en benämning på arbetsmetoder, utrustning och verktyg som alstrar värme eller gnistor. Tydliga exempel på heta arbeten är svets- och skärarbeten med gasolbrännare eller snabbgående verktyg som vinkel­slip och kapmaskiner eftersom de tidigare har orsakat många bränder. Andra exempel på metoder som kanske inte är lika tydliga eller självklara är hovslagning, arbete med varmluftspistol, ogräsbränning eller induktionsvärmare.

 

När heta arbeten utförs på en tillfällig arbetsplats och dessutom anses brandfarligt ska Brandskyddsföreningens säkerhetsregler Heta Arbeten® följas. Detta är ett försäkringskrav för att du ska ha möjlighet till full ersättning i händelse av att du orsakar en brand under arbetets utförande.

 

Dessa arbeten utförs i team om tre roller, brandvakt, hetarbetare och tillståndsgivare. För att utföra brandfarliga heta arbeten på en tillfällig arbetsplats, vara brandvakt eller ge tillstånd krävs rätt behörighet. Utbildning, riskbedömning och 14 säkerhetsregler hjälper dig att göra rätt och undvika brand. Samtliga stora försäkringsbolag i Sverige ställer krav på att alla i teamet ska ha rätt kunskap och behörighet.

 

Vill du utbilda hetarbetare, brandvakter och tillståndsansvariga? Instruktör behörighetsutbildning Heta Arbeten®är utbildningen som ger dig behörighet att genomföra behörighetsutbildningar Heta Arbeten®.

 

Grundutbildning ny instruktör Heta Arbeten 

Har du inte varit instruktör för Brandskyddsföreningens skadepreventionskoncept Heta Arbeten® förut är detta utbildningen för dig. 

 

Utbildningstillfälle

25-26 maj, Stockholm, OBS genomförs som distansutbildning

Läs mer och anmäl dig här!

 

Instruktör behörighetsutbildning Heta Arbeten

Är du instruktör sedan tidigare behöver du uppdatera dina kunskaper vart femte år.

Läs mer och anmäl dig här!