Studieresa med Tryggare Sverige

Onsdag 18 Mars kl 00:00

 

Region: Danmark

Plats: Köpenhamn

 

Ska ̈rmklipp 2020-01-10 12.21.50

Studieresa till Köpenhamn 18 - 19 mars

Den 18-19 mars 2020 arrangerar Stiftelsen Tryggare Sverige en studieresa till Köpenhamn med fokus på säkerhet och trygghet i stadsbyggandet genom situationell brottsprevention och platssamverkan. Staden anses vara en av bästa i världen att leva och bo i och en av framgångsfaktorerna har varit just arbetet med situationell brottsprevention kopplat till stadsplanering och stadsutveckling. Vi får träffa ledande experter inom området och ta del av erfarenheter bjuder Stiftelsen in till två intensiva dagar i Köpenhamn. 

 

Studieresan innehåller ett flertal studiebesök med särskilt fokus på säkerhet och trygghet kopplat till det fysiska rummets utformning och situationell brottsprevention, som till exempel hos staden, Gehl arkitekter, Link arkitektur och besök i utvalda bostadsområden. 

 

Mer information:

https://tryggaresverige.org/verksamhet/kompetensutveckling/studieresor