Kurs: Studia - Markåtkomst vid exploatering i urban miljö och på landsbygd

Onsdag 11 December kl 09:00

 

Region: 

Plats: Stockholm 11– 12 december

 

Markatkomst -vid -exploatering -i -urban -miljo -och -pa -landsbygd -kurs -Studia (2)

Kommunens juridiska handlingsutrymme mellan fastighetsköp och expropriation
11-12 december 2019, Stockholm

Under denna kurs fördjupar vi oss i juridiken som reglerar olika lösningar för markåtkomst som kommuner kan använda idag. Du får mer kunskap om hur lagstiftningen tolkas genom aktuella rättsfall, från exploateringsprojekt i både stora och mindre kommuner. Efter kursen ska du känna till aktuell rättspraxis kring expropriation och egendomsskydd, samt vilka möjligheter kommunen har för att agera i olika situationer för markåtkomst, vid exploatering i urban miljö och på landsbygd.

 

Läs mer om kursen här