Kurs: SIPU-Miljöbedömning i praktiken

Tisdag 10 December kl 09:00

 

Region: 

Plats: Stockholm 10-11 dec

 

SIPU_miljo ̈bedo ̈mn (1)

 

Miljöbedömning i praktiken
10-11 december

Under den här kursen stärker du din kunskap om hur du i tidiga skeden av planprocessen hanterar frågor som regleras av miljöbalken, så att detaljplanen kan genomföras på ett effektivt sätt när den vunnit laga kraft. Du får även förståelse för hur du kan undvika svåra prövningar, eller påbörja prövningar i rätt tid, så att nödvändiga beslut finns när det är dags att sätta spaden i backen.

  

Ur kursens innehåll:

  • De största förändringarna i miljöbalkens 6 kapitel
  • Strategier vid planutformning för ett effektivare genomförande av detaljplanen
  • Hantera miljöbalksprocesserna så att tillstånd och beslut vunnit laga kraft då planen antas
     

Läs mer om kursen här