Kurs: SIPU-Framgångsrik översiktsplanering

Tisdag 10 December kl 09:00

 

Region: 

Plats: Stockholm 10-11 dec

 

SIPU_ O ̈versiktspl

 

Framgångsrik översiktsplanering
10-11 december 2019

Bevara eller exploatera? Synliggör kommunens långsiktiga vision!

Att ta fram en översiktsplan som når god implementering och visar kommunens långsiktiga vision är en komplex process. Balansen mellan exploatering och bevarande är svår och enbart en av många faktorer att ta hänsyn till. En annan utmaning är att kraven på miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar ökar.

 

Ur kursens innehåll:

  • Ta del av goda exempel och arbetssätt
  • Lär dig skapa en aktuell översiktsplan genom kontinuerlig planering
  • Ställ dina frågor till våra kompetenta kursledare
  • Möjlighet att diskutera utmaningar med branschkollegor
     

Läs mer om kursen här