Kurs: SIPU-Bygglovsjuridik i praktiken

Onsdag 4 December kl 09:00

 

Region: 

Plats: Stockholm 4-5 dec

 

SIPU_bygglovs

 

Bygglovsjuridik i praktiken
4-5 december

Kursen ger dig som verksam inom bygglovsprocessen uppdaterade kunskaper om aktuell lagstiftning så som plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken, samt lärdomar om hur gällande lagstiftning samspelar. Vi går även igenom och diskuterar relevanta rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen. 

  

Ur kursens innehåll:

  • Genomgång av juridiskt ramverk
  • Skapa förutsättningar i detaljplanen för ett enklare plangenomförande och bygglov
  • Effektiv och rättssäker handläggning av bygglovsärenden
  • Aktuell rättspraxis utifrån Mark- och miljööverdomstolen
     

Läs mer om kursen här