Kurs: Vesterlins - Plan- och bygglagen i teori och praktik

Tisdag 26 November kl 00:00

 

Region: 

Plats: Stockholm

 

 

Plan- och bygglagen i teori och praktik

I många sammanhang är det nödvändigt med grundläggande kunskaper i plan- och bygglagens regler. Det gäller inte minst i samband med lovgivning – bygglov, marklov och rivningslov – samt vid planläggning. Under kursen går vi igenom de legala ramarna för lov och planläggning. Vi behandlar då bl.a. de i PBL så viktiga intresseavvägningarna. Kursen omfattar även en genomgång av handläggningen hos kommunerna samt deras tillsynsansvar.

 

Kursinnehåll
Under kursen går vi igenom de legala ramarna för lov och planläggning. Vi behandlar då bl.a. de i PBL så viktiga intresseavvägningarna. Kursen omfattar även en genomgång av handläggningen hos kommunerna samt deras tillsynsansvar.

 

Kursen behandlar bland annat

 • Intresseavvägningar vid planläggning och lov
 • Kommunens handläggning av ärenden enligt PBL
 • Krav på byggnaders utformning och tekniska egenskaper
 • Förutsättningar för bygglov, marklov och rivningslov
 • Nyheter i PBL
 • Särskilt att tänka på
 • Kort om översiktsplanering
 • Tillsyn och påföljder
 • Varsamhetskrav
 • Attefallsåtgärder m fl problemområden
 • Aktuella rättsfall

 

Målgrupp
Exploatörer, advokater, jurister, handläggare inom kommuner och länsstyrelser, fastighets­ägare, för­valtare, entreprenörer med flera som kommer i kontakt med PBL.

 

Pedagogik
Vi inleder varje delmoment med att lägga en god teoretisk bas. Denna fördjupas sedan med praktiska exempel. Genom lärarens långa praktiska erfarenhet ligger fokus inte bara på juridiska utan även praktiska lösningar.

 

Lärare
Johannes Holmgren tog 2001 juristexamen och LLM (engelsk Master of Law). Efter det har han arbetat tre år på domstol, två år som bolagsjurist och sedan 2006 arbetar han på Landahl advokatbyrå.

 

Längd

En dag

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut efter genomförd utbildning.

 

Pris
7 400 kronor per deltagare, exklusive moms

 

Nästa kurstillfälle
26 november 2019, Vasagatan 50, Stockholm

Läs mer och anmäl dig här!