Kurs: Vesterlins - Förhandling i exploateringsprocessen 14-15 nov

Torsdag 14 November kl 09:00

 

Region: Sverige

Plats: vesterlins Vasagatan Stockholm

 

vesterlinskurs (1) 

 

Förhandlingskompetens är en nyckel i alla fastighetsprojekt. Detta oavsett om det handlar om avtalsingående, tvister eller att genomföra projekt som stöter på motstånd. Under kursen tillämpar vi en modell som tagits fram på Harvard och därefter vidareutvecklats på Handelshögskolan i Stockholm på olika fastighetsrelaterade förhandlingar.

 

Kursinnehåll
Vi går igenom den grundläggande psykologin i förhandlingar och tillämpar dessa på förhandlingssituationer du ofta möter i fastighetsbranschen som förhandlingar i samband med exploatering, tvister och besvärliga projekt.

 

Kursen behandlar bland annat

  • En generell förhandlingsmodell
  • Prisförhandlingar
  • Vanligaste felen vi alla gör när vi förhandlar och psykologin bakom
  • Feedback på förhandlingsövningar
  • Problemlösande förhandlingar eller vinna-vinna förhandlingar
  • Förhandling om fastighetsexploatering
  • Tvistelösningsanalys
  • Tvistelösningsförhandling
  • Upphandlingsförhandlingar

 

Målgrupp
Kursen riktar sig till fastighetsägare, exploatörer, konsulter, kommuntjänstemän, förrättningslantmätare, planhandläggare och andra som kommer i kontakt med plangenomförande ur ett juridiskt eller ekonomiskt perspektiv.

 

Pedagogik
Kursen är en utpräglad work-shop där vi tränar dina förhandlingsfärdigheter i fastighetsrelaterade rollspel och simuleringar.

 

Lärare
Johan Lagerbielke har en bakgrund som lärare och forskare på HHS i ekonomisk psykologi med inriktning på förhandlingar. Johan har sedan 1999 arbetat som konsult och föreläsare med förhandligar och förhandlingsteknik.

 

Längd

Två dagar

 

Pris

13 800 kronor per deltagare, exklusive moms

 

Nästa tillfälle

14-15 november 2019, Vasagatan 50, Stockholm

 

Läs mer och anmäl dig här!