Kurs: SIPU-Riskträd

Torsdag 28 November kl 09:00

 

Region: 

Plats: Stockholm 28-29 nov

 

Risktr Ãd

Metoder för korrekt bedömning & åtgärder

Skadade eller sjuka träd i bebyggd miljö kan orsaka stor skada på person och egendom, men det är inte alltid lätt att identifiera och hantera riskträd. Denna kurs ger dig kunskapen du behöver för att kunna göra korrekta bedömningar och vidta de bästa åtgärderna – som säkerställer ett riskfritt trädbestånd i din kommun.

 

Ur kursens innehåll:

  • Så identifierar och hanterar du riskträd på bästa sätt
  • Så förebygger du att friska träd utvecklas till riskträd
  • Strategier för att bevara träd som klassats som riskträd

Läs mer om kursen här