Kurs: SIPU-Fördjupningskurs för tillsyn inom byggnadsnämndens verksamhetsområde

Onsdag 27 November kl 09:00

 

Region: 

Plats: Stockholm

 

SIPU Fo ̈rdjupningskurs Tillsyn

Fördjupningskurs för tillsyn inom byggnadsnämndens verksamhetsområde
27-28 november 2019, 2-3 juni 2020

Verktyg för nästa steg i tillsynsarbetet

Under kursen djupdyker vi i processer, svårbedömda exempel och ofta återkommande rättsfall för exempelvis ovårdade tomter, förfallna fastigheter och svartbyggen. 

 

Vad tar du med dig från kursen?

  • Fördjupad kunskap om hur du hanterar svårtolkade fall
  • Framgångsrika metoder för knepigare tillsynsärenden
  • Sätt att driva processer framåt och våga fatta rätt beslut
  • Diskussioner om rättsfall och övningar i att skriva rättssäkert
     

Läs mer om kursen här