Kurs: SIPU-Detaljplanen som stöd för genomförande – fastighetsbildning, huvudmannaskap och avtal

Måndag 18 November kl 09:00

 

Region: 

Plats: Stockholm 18-19 nov

 

SIPU_detaljpl

 

Detaljplanen som stöd för genomförande – fastighetsbildning, huvudmannaskap och avtal
18-19 november

Hur kan du styra genomförandefrågorna vid detaljplanering och säkerställa att det blir enkelt att fastighetsbilda, inrätta gemensamhetsanläggningar och ta beslut kring huvudmannaskap? Kursens fokus är genomförandeprocessen och hur olika planbestämmelser behandlas vid det juridiska och ekonomiska genomförandet av planen samt hur detaljplanen tolkas och används vid fastighetsbildning på Lantmäteriet.

  

Ur kursens innehåll:

  • Säkerställ att det blir enkelt att fastighetsbilda, inrätta gemensamhetsanläggningar och ta beslut kring huvudmannaskap
  • Bli säkrare påde juridiska ramarna för de olika avtalsformerna
  • Skriv exploaterings- och markanvisningsavtal som underlättar plangenomförande
     

Läs mer om kursen här