Kurs: Vesterlins - Kommunal tjänsteman - teori och praktik

Torsdag 3 Oktober kl 00:00

 

Region: 

Plats: Stockholm

 

 

Kommunal tjänsteman – teori och praktik

Rollen som tjänsteman inom kommunen innehåller flera utmaningar. Under kursen går vi igenom både de praktiska och juridiska ramarna, allt för att väva den helhetsförståelse som krävs för att förstå och leverera i rollen som kommunal tjänsteman.

 

Kursinnehåll

Under kursen går vi igenom de ramar som styr ditt arbete som kommunal tjänsteman, både legala och mer praktiska. Vi ser vidare till utmaningarna med att jobba inom en politiskt styrd organisation. Kursen ger också en helhetsförståelse för hur kommunen fungerar utifrån ditt perspektiv; vi behandlar det du behöver veta för att samverka med politiken och tjänstemännen på dina och andra förvaltningar och – inte minst – hur teori samspelar med praktik. Framställningen är till sin karaktär lösningsorienterad.

 

Olika frågeställningar vävs kring det praktiska arbetet på en fiktiv samhällsbyggnadsenhet omfattande  planering, exploatering, bygglov och markförvaltning.

 

I kursen ingår kursledarens bok Ny i kommunal verksamhet – en guide för dig som undrar var du hamnat från Jure förlag.

 

Kursen behandlar bland annat

 

  • Kraven på mig som kommunal tjänsteman
  • Kommunallagen, förvaltningslagen, offentlighetsprincipen
  • Praktiska lösningar
  • Att arbeta i en politiskt styrd organisation
  • Samverkan mellan förvaltningar
  • Beslut: vem, vad, hur och när
  • Hur samverkar ditt uppdrag med kommunens övriga mål
  • Handlingar, diarieföring, allmän handling, sekretess
  • Att arbeta med nämnder

 

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som jobbar inom kommunal förvaltning eller personer som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med kommunala tjänstemän, exempelvis konsulter och advokater.

 

Pedagogik

Som i alla våra kurser inleder vi med att lägga en teoretisk bas för centrala moment. Denna bygger vi sedan vidare på med praktiska exempel.

 

Lärare

Helena Meier har arbetat som jurist inom den kommunala världen sedan 1992 och är väl hemmastadd inom både juridik och praktisk hantering. Ett av hennes specialområden är att utifrån sina djupa kunskaper om kommunernas ansvarsområden strukturera arbetet med hänsyn både till den politiska styrningen och tjänstemannarollen. Helena är en van föreläsare och är författare till boken ”Ny i kommunal verksamhet – en guide för dig som undrar var du hamnat”.

 

Längd

En dag

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut efter genomförd utbildning.

 

Pris

7 400 kronor per deltagare, exklusive moms

 

Nästa kurstillfälle

3 oktober 2019, Vasagatan 50, Stockholm

Läs mer och anmäl dig här!