Kurs: SIPU-Grundkurs i strandskydd

Tisdag 1 Oktober kl 09:00

 

Region: 

Plats: Stockholm

 

Grundkurs I Strandskydd

Förbud, särskilda skäl, dispensprövning, upphävande i plan och var och när gäller strandskydd?

Vill du kunna arbeta effektivt och rättssäkert med handläggning av strandskydd inom plan- och strandskyddsärenden? På grundkursen får du konkreta råd om hur du tillämpar miljöbalkens regler om strandskydd och anslutande lagar. Genom både föreläsningar och diskussioner får du svar på dina specifika frågor samt möjligheten att utbyta erfarenheter med branschkollegor.

 

Ur kursens innehåll:

  • Förbudens omfattning –vad är förbjudet?
  • Metoder för effektiv hantering av strandskyddsärenden
  • Särskilda skäl för dispens –hur ska dispensgrunderna tolkas?
  • Exempel och rättsfall
  • Intresseavvägning–hur ska du tänka?

Läs mer om kursen här