Kurs: SIPU-Grundkurs i säker dricksvattenförsörjning

Tisdag 8 Oktober kl 09:00

 

Region: 

Plats: Stockholm 8-9 okt

 

SIPU_grunddricksv

 

Grundkurs i säker dricksvattenförsörjning
8-9 oktober 2019, 12-13 mars 2020, 7-8 oktober 2020

Hur kan vi säkra dricksvattenförsörjningen med hänsyn till klimatförändringar?

På den här kursen får du bland annat få lära dig mer om hur du på ett korrekt sätt genomför kontroll och tillsyn, hur resultatet av HACCP och MBA ska användas, allmänna hygienregler, framtagande av nödvattenplan samt risk- och sårbarhetsanalys. Kursen är upplagd med kontinuerlig diskussion och övningar.

  

Ur kursens innehåll:

  • Lagar och regelverk för dricksvattenförsörjning
  • Strategier för att hantera låg grundvattennivå
  • Hur kan förorening eller smitta hanteras?
  • Modern vattenreningsteknik

Läs mer om kursen här