Kurs: SIPU-Fördjupningskurs i strandskydd

Onsdag 2 Oktober kl 09:00

 

Region: 

Plats: Stockholm

 

Fi Ìrdjupningskurs I Strandskydd

Särskilda skäl och tillsyn

Djupdyk i hur du ska tillämpa lagstiftningen som reglerar strandskyddet och lär dig mer om de dispensgrundande särskilda skälen samt vilka gränsdragningar som kan göras gällande vad som är ianspråktaget, vad som är avskiljande och vad som för sin funktion måste placeras vid vattnet. Under fördjupningskursen varvas föreläsningar, övningar och exempel med diskussioner om rättsfall och viktiga tillsynsfrågor.

 

Ur kursens innehåll: 

  • Gränsdragningar – vad är ianspråktaget?
  • Prövningar för t.ex. bryggor – som måste placeras vid vattnet
  • Underlag för att bedöma landsbygdsutveckling i strandnära lägen
  • Hur hanterar du händelsestyrd och kontrollerande tillsyn?
  • Förebyggande arbete och planerade tillsynsåtgärder

Läs mer om kursen här