Kurs: SIPU-Exploateringsavtal – tillåtna krav och tydliga avtalsvillkor

Tisdag 15 Oktober kl 09:00

 

Region: 

Plats: Stockholm

 

SIPU_exploatering

 

Exploateringsavtal – tillåtna krav och tydliga avtalsvillkor
15 oktober

För kommunens tillväxt är det viktigt att genomföra exploateringsprojekt på ett smidigt sätt och att avtalen upprättas i enlighet med gällande lagstiftning. Vilka krav får du ställa i exploateringsavtalet och hur gör du strategiska val tidigt i processen, exempelvis i fråga om huvudmannaskap? Vilka klausuler är rättsligt bindande och vad händer om en klausul ifrågasätts? 

  

Ur kursens innehåll:

  • Genomgång av reglerna i 6:39–42 PBL
  • Vilka äldre regler gäller fortfarande i visa exploateringsavtal?
  • Vad är ”nödvändigt” och “rimligt”?
  • Tolkning av exploateringsavtal utifrån civil och offentlig rätt

 

Läs mer om kursen här