Kurs: SIPU-Buller vid planering och tillsyn

Torsdag 10 Oktober kl 09:00

 

Region: 

Plats: Stockholm 10-11 okt

 

SIPU_buller

 

Buller vid planering och tillsyn
10-11 oktober

Under denna kurs lär du dig hur buller regleras i plan- och bygglagen samt miljöbalken, när avsteg från riktvärden kan antas och vad de aktuella lagändringarna innebär i praktiken. Du får även kunskap om hur en bullerutredning utförs effektivt, hur buller kan minskas vid mottagare eller källa, och hur en bullerkartläggning kan genomföras.

  

Ur kursens innehåll:

  • Förstånär avsteg från riktvärden kan göras
  • Utför en bullerutredning eller bullerkartläggning på bästa sätt
  • Lär dig hur buller bör hanteras i planprocesser och i tillsynsärenden
     

Läs mer om kursen här