Kurs: Brandskyddsföreningen: Brandlarmsregler. 10-11 oktober 2019

Torsdag 10 Oktober kl 00:00

 

Region: 

Plats: Liljeholmen

 

10-11 oktober 2019


Bland de områden som tas upp mer detaljerat kan nämnas övervakningsområden, larmsignalering, sektionsindelning och placeringsregler. Dessutom beskrivs olika förekommande detektortyper och så ingår en omfattande projekteringsövning.

 

Ämnesområden

 • Beskrivning av processen
 • Utförandespecifikation
 • Komponenter och system
 • Sektionsindelning
 • Val av detektortyp
 • Manuell aktivering
 • Larmsignalering
 • Placeringsregler
 • Installation
 • Skötsel och underhåll
 • Övningsuppgift projektering

  

Avsedd för

Utbildningen är lämplig för projektörer, installationsföretag inom området brandlarm, brandlarmkonsulter, blivande besiktningsmän, räddningstjänstpersonal och andra kravställare.

  

Förkunskaper

Inga förkunskaper är nödvändiga men viss erfarenhet av brandlarm rekommenderas.

 

 

Läs mer och hitta anmälan här!