Kurs: Vesterlins - Entreprenadrätt och LOU

Onsdag 25 September kl 00:00

 

Region: 

Plats: Stockholm

 

 

Entreprenadrätt och LOU

Varje byggentreprenad är unik, men de grundläggande regler som ska tillämpas är normalt de samma. För att skriva avtal och för att kunna bedöma vilket ansvar som åvilar dig respektive motparten, är det viktigt att känna till dessa regler. Vidare ställer markexploatering inte sällan krav på i vart fall grundläggande kunskaper i LOU. Under kursen går vi igenom aktuella lagar och regler samt sätter dessa i ett praktiskt sammanhang.

 

Kursinnehåll
Frågorna belyses ur ett markexploateringsperspektiv. Vi fördjupar oss i viktiga moment men ser även till mer praktiska frågor.

 

Kursen behandlar bland annat

 • Introduktion entreprenadrätt
 • Avtalslagen och entreprenader
 • Olika entreprenad- och upphandlingsformer
 • ABK 09
 • Skillnader mellan AB och ABT
 • Omfattningsparagraferna
 • De viktigaste momenten i entreprenadavtal
 • Garantier
 • Att innehålla pengar, beställarens makt
 • Besiktning, viktigt att tänka på
 • LOU, en översikt
 • LOU och byggentreprenader
 • LOU och allmänna platser
 • Att hantera upphandling på ett konstruktivt sätt

 

Målgrupp
Kursen riktar sig främst till fastighetsbolag och förvaltare, privata fastighetsägare, kommuner, exploatörer, konsulter, advokater och andra som ofta kommer i kontakt med olika typer av entreprenad- respektive LOU-frågor.

 

Pedagogik
Kursen innehåller både teori, praktiska exempel, rättsfall och övningar där du får använda dina nya kunskaper.

 

Lärare
Ola Thored har arbetat som jurist med bland annat fastighetsrättsliga frågor i över tio år. Han arbetar framförallt med entreprenad- och hyresjuridik. Ola är en flitigt anlitad lärare.

 

Kristian Pedersen är experter inom offentlig upphandling. Han företräder såväl upphandlande myndigheter som leverantörer i alla typer av affärer mellan offentliga och privata parter. Kristian är även författare till böckerna Centrala frågeställningar vid offentlig upphandling och Upphandlingens grunder.

 

Längd

En dag

Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar 6 kvalificerade kurstimmar. Intyg delas ut efter genomförd utbildning.

 

Pris

7 400 kronor per deltagare, exklusive moms

 

Nästa tillfälle

25 september 2019, Vasagatan 50, Stockholm

Läs mer och anmäl dig här!