Kurs: SIPU-Tillsyn inom byggnadsnämndens verksamhetsområde

Tisdag 24 September kl 09:00

 

Region: 

Plats: Stockholm 24-25 sept

 

Tillsyn Inom Byggnadsn Ãmndens Verksamhetsomr Ãde .JPG

Från anmälan till utförd rättelse

Få förståelse för hur du uppfyller reglerna kring tillsyn av lov och PBL, samt hur du handlägger ärenden på ett rättssäkert och effektivt sätt. Efter dessa kursdagar har du goda kunskaper och hjälpmedel för att kunna hantera tillsynsärenden inom byggnadsnämndens verksamhetsområde på ett professionellt sätt samt förebygga hotoch våldssituationer.

 

Ur kursens innehåll:

  • Rättssäker handläggning av tillsynsärenden – förvaltningslagens krav och byggnadsnämndens ansvar
  • Effektiv tillsynsprocess från anmälan till rättelse – rutiner vid handläggning
  • PBL:s sanktionssystem –uppbyggnad och systematik för att kunna arbeta framgångsrikt i tillsynsarbetet

Läs mer om kursen här