Kurs: SIPU -Långsiktigt hållbar dagvattenhantering i detaljplanering

Onsdag 11 September kl 09:00

 

Region: 

Plats: Stockholm 11-12 sept

 

LÃngsiktigt H Ãllbar Dagvattenhantering I Detaljplanering .JPG

Från plan till genomförande

Frågan kring reglering av dagvatten i detaljplan är komplicerad. Klimatförändringar, förtätningen av städer och även EU:s vattendirektiv ställer nya krav. Få en grundläggande genomgång av hantering av dagvattenfrågan vid detaljplanering, hur du tolkar de många olika lagstiftningarna samt hur ansvaret för dagvattnet är fördelat.

 

Ur kursens innehåll:

  • Hur skapar du en planbeskrivning och planbestämmelse som håller juridiskt, enligt plan- och bygglagen, miljöbalken och lagen om allmänna vattentjänster?
  • Hur långt kan du sträcka dig i planbestämmelser gällande dagvatten?
  • Hur skapar du förutsättningar i detaljplanen för enklare plangenomförande och bygglov?

Läs mer om kursen här